Meta Pixel script image

Formularz zgód marketingowych

  • Dane identyfikacyjne
  • Dane kontaktowe
  • Zgody marketingowe
  • Podsumowanie

Dane identyfikacyjne

Uzupełnij poniższe dane, abyśmy mogli potwierdzić Twoją tożsamość i zweryfikować czy jesteś naszym Klientem.

Zweryfikuj swoją umowę na energię elektryczną i podaj prawidłowy numer PESEL właściciela konta. 

Sprawdź fakturę papierową i przepisz swój numer Klienta. Jak znaleźć numer?
Pobierz instrukcję - kliknij tutaj.

Dane kontaktowe

Podaj nam swój numer telefonu oraz adres e-mail. Dane te zakutalizujemy do Twojej umowy.

Podany numer telefonu zostanie wprowadzony na koncie Klienta jako aktualny.

Podany adres e-mail zostanie wprowadzony na koncie Klienta jako aktualny.

Zgody marketingowe

Wyrażam zgodę na kontakt przez PGE Obrót S.A., za pośrednictwem telefonu (połączenia telefoniczne, SMS, MMS), w celu przekazywania informacji handlowych, w tym ofert PGE Obrót S.A., na podany przeze mnie numer telefonu.

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez PGE Obrót S.A. informacji handlowych, w tym ofert PGE Obrót S.A., za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na podany przeze mnie adres e-mail.

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez PGE Obrót S.A. informacji handlowych, dotyczących ofert Partnerów PGE Obrót S.A., za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podany przeze mnie adres e-mail.


*
- pole obowiązkowe

Administratorem danych osobowych jest PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. 8 Marca 6. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod-pgeobrotsa@gkpge.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania Umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO),  dla celów prowadzenia badań jakości obsługi (art. 6 ust. 1 lit. a

[...] Rozwiń


*
- pole obowiązkowe

Administratorem danych osobowych jest PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. 8 Marca 6. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod-pgeobrotsa@gkpge.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania Umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO),  dla celów prowadzenia badań jakości obsługi (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celach administracyjnych, analitycznych, statystycznych i archiwalnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO), w celach wskazanych w treści udzielonych zgód (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  Dane kontaktowe w postaci adresu e-mail i/lub numeru telefonu związane z zawartą z PGE Obrót S.A. umową, w zależności od wyrażonej zgody będą wykorzystywane w celach marketingowych/handlowych. Aktualizacja danych kontaktowych do umowy będzie dotyczyła również wyrażonych zgód.  Dane będą przetwarzane w okresie obowiązywania Umowy i przez czas wymagany przepisami prawa oraz niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osoba, której dane są przetwarzane, uprawniona jest do dostępu do danych osobowych dotyczących jej osoby, do ich sprostowania oraz, w przewidzianych przepisami prawa przypadkach, żądania ich usunięcia i ograniczenia ich przetwarzania. Osoba, której dane są przetwarzane, uprawniona jest do przenoszenia danych, a także w uzasadnionych przypadkach do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji, gdy dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu PGE Obrót S.A. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego. Klauzula informacyjna w sprawie ochrony danych osobowych dostępna jest na stronie www.pge-obrot.pl/o-spolce/dane-osobowe.

Zwiń