Meta Pixel script image

Formularz - Fotowoltaika z PGE

Przełącz się na własną energię. Jeśli planujesz własną instalację fotowoltaiczną, skorzystaj z ekologicznej oferty Fotowoltaika z PGE i ciesz się naturalną i tanią energią.

Zajmujemy się Twoją inwestycją kompleksowo – od złożenia oferty przygotowanej przez naszych Doradców Handlowych po profesjonalny montaż instalacji. Oferujemy bezpłatny audyt techniczny i wycenę oraz wspieramy Cię we wszystkich formalnościach (m.in. pomoc w pozyskaniu finansowania inwestycji oraz dotacji, skompletowanie dokumentów i zgłoszenie instalacji do OSD).

  • Dane Klienta
  • Szczegóły planowanej instalacji
  • Zgody
  • Podsumowanie

Dane właściciela nieruchomości

Klient

Lokalizacja planowanej instalacji fotowoltaicznej

Dane dotyczące planowanej instalacji fotowoltaicznej (PV)

Jestem zainteresowany/a zakupem nowej instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp

Jeśli jesteś zaintresowany fotowoltaiką o mocy powżej 50 kWp, to przejdź do formularza dla Biznesu  - kliknij tutaj.

Jeśli nie wiesz jaką moc powinna mieć Twoja instalacja, to pozostaw pytanie bez odpowiedzi.

Nie wykonujemy instalacji fotowoltaicznych na blokach lub balkonach na cele mieszkaniowe.

Rodzaj wewnętrznej instalacji elektrycznej
Zewnętrzne źródło finansowania, np. kredyt
Przedział czasowy, w którym planowana jest instalacja PV
Jestem zainteresowany/a zakupem Magazynu Energii

Formularz przeznaczony dla Klientów, którzy planują zakup nowej instalacji fotowoltaicznej.

W przypadku potrzeby rozbudowy obecnej instalacji, prosimy o kontakt z Twoim opiekunem PGE. 

Zgody

Zgoda na wizytę przedstawiciela

Wyrażam zgodę na wizytę przedstawiciela PGE Obrót S.A., pod adresem wskazanym na powyższym formularzu, w celu przedstawienia oferty PGE Obrót S.A.

Zgody marketingowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PGE Obrót S.A. podanych przeze mnie danych osobowych  w celu marketingu produktów i usług Spółki.

Wyrażam zgodę na kontakt przez PGE Obrót S.A., za pośrednictwem telefonu (połączenia telefoniczne, SMS, MMS),  w celu przekazywania informacji handlowych, w tym ofert PGE Obrót S.A.,  na podany przeze mnie numer telefonu.  

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez PGE Obrót S.A. informacji handlowych, w tym ofert PGE Obrót S.A., za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na podany przeze mnie adres e-mail.

Lista Partnerów PGE Obrót S.A. dostępna jest na stronie: https://pge obrot.pl/kontakt/partnerzy-pge-obrot

Lista Partnerów PGE Obrót S.A. dostępna jest na stronie: https://pge obrot.pl/kontakt/partnerzy-pge-obrot

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez PGE Obrót S.A. informacji handlowych, dotyczących ofert Partnerów PGE Obrót S.A., za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podany przeze mnie adres e-mail.


*
- pola wymagane

Przetwarzanie danych osobowych następuje w celu przeprowadzenia audytu nieruchomości pod kątem możliwości instalacji mikroinstalacji, przygotowania i przedstawienia oferty na sprzedaż i montaż instalacji fotowoltaicznej.

Administratorem danych osobowych jest PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. 8 Marca 6. Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod-pgeobrotsa@gkpge.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: podjęcia

[...] Rozwiń


*
- pola wymagane

Przetwarzanie danych osobowych następuje w celu przeprowadzenia audytu nieruchomości pod kątem możliwości instalacji mikroinstalacji, przygotowania i przedstawienia oferty na sprzedaż i montaż instalacji fotowoltaicznej.

Administratorem danych osobowych jest PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. 8 Marca 6. Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod-pgeobrotsa@gkpge.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, do wykonania Umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO), dla celów prowadzenia badań jakości obsługi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celach administracyjnych, analitycznych, statystycznych i archiwalnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO), w celu marketingowym Administratora (art. 6 ust. 1 lit f). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia Umowy. Dane będą przetwarzane w okresie obowiązywania Umowy i przez czas wymagany przepisami prawa oraz niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. Dane mogą zostać przekazane: partnerom i podwykonawcom, z którymi współpracuje Administrator, łącząc produkty lub usługi, operatorom pocztowym i kurierom, operatorom płatności internetowych, bankom w zakresie realizacji płatności, kredytowania, podmiotom, które nabywają wierzytelności i podmiotom windykacyjnym – w razie braku wykonania zobowiązań wynikających z zawartej umowy. Dane mogą być przekazane organom uprawnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa lub innym podwykonawcom np. firmom prawniczym, informatycznym, agencjom marketingowym oraz podmiotom z Grupy Kapitałowej PGE wykonującym usługi na rzecz Administratora. Osoba, której dane są przetwarzane, uprawniona jest do dostępu do danych osobowych dotyczących jej osoby, do ich sprostowania oraz, w przewidzianych prawem przypadkach, żądania ich usunięcia i ograniczenia ich przetwarzania. Osoba, której dane są przetwarzane, uprawniona jest do przenoszenia danych, a także do wniesienia sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) w związku ze świadczeniem na rzecz PGE Obrót S.A. przez wykonawców usług w zakresie ICT. Dane te przekazywane są do tych państw trzecich, które w ocenie Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony takich danych, a do innych państw trzecich jedynie wówczas, gdy przekazywanie tych danych oparte jest o zawierane przez PGE Obrót S.A. umowy gwarantujące stosowanie standardowych klauzul ochrony danych, przyjętych przez Komisję Europejską, zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej, można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych. Klauzula informacyjna w sprawie ochrony danych osobowych dostępna jest na stronie Dane Osobowe.

Zwiń