Meta Pixel script image

Klauzule informacyjne

Jednym z podstawowych praw wynikających z RODO jest prawo do wiedzy o tym, co dzieje się z naszymi danymi osobowymi – jakie dane są gromadzone, w jaki celu są przetwarzane, przez jaki czas będziemy w posiadaniu tych danych, kto jeszcze może mieć do nich dostęp, a przede wszystkim jakie prawa Państwu przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Szanując Państwa prawo do informacji przekazujemy poniżej klauzule informacyjne dla osób, których dane przetwarzamy.

W celu zapoznania się z informacjami na temat przetwarzania danych przez inne niż PGE S.A. spółki Grupy Kapitałowej zapraszamy na ich strony internetowe lub prosimy o kontakt z odpowiednim Inspektorem Ochrony Danych.