Jesteśmy jedną z największych firm w Polsce i każdego dnia kreujemy partnerskie relacje z setkami firm, dziesiątkami instytucji i samorządami.

W 2018 r. Grupa PGE zainwestowała niemal 7 mld zł, a od 2015 r. nakłady inwestycyjne sięgnęły 34 mld zł. Nasze inwestycje w bezpieczeństwo energetyczne Polski i ochronę klimatu stanowią koło zamachowe polskiej gospodarki – to nie tylko zamówienia, które w większości trafiają do polskich przedsiębiorców, ale również tysiące miejsc pracy na placach budowy, w firmach wykonawczych i u poddostawców. Dzięki dostarczanej przez nas energii elektrycznej oraz inwestycjom w sieci dystrybucyjne przedsiębiorcy mogą planować i rozwijać swoją działalność, a także szukać dla siebie nowych możliwości biznesowych.

Jesteśmy jednym z największych podatników w Polsce. Nasza działalność na poziomie centralnym i lokalnym tylko w 2018 r. przyniosła łączny wpływ podatkowy w wysokości ok. 6,3 mld zł. Na tę kwotę składają się przede wszystkim: podatek akcyzowy i VAT, podatek dochodowy od osób prawnych, podatki i składki od wynagrodzeń pracowników Grupy, podatek od nieruchomości oraz inne podatki i opłaty. W gminie Kleszczów, gdzie zlokalizowana jest największa w Europie elektrownia konwencjonalna oraz kopalnia, ok. 50 proc.  wszystkich wydatków poniesionych przez samorząd jest finansowanych z podatków odprowadzanych przez Grupę PGE. Łączna kwota, jaką otrzymały różne jednostki terytorialne na poziomie gmin w wyniku prowadzonej przez nas działalności, wyniosła w 2018 r. ponad 1 mld zł.

Chcemy rozwijać i unowocześniać technologie, jakimi już dysponujemy, ale także tworzyć i rozwijać nowe. W tym celu współpracujemy z wieloma uczelniami wyższymi. Grupa PGE utrzymuje długofalowe relacje ze środowiskiem akademickim, czego potwierdzeniem są liczne porozumienia o współpracy naukowo-technicznej zawarte z uczelniami wyższymi w całej Polsce. Wszystkie one obejmują współpracę w dziedzinie energetyki, ciepłownictwa, ochrony środowiska, nowych technologii, ale także ekonomii, rachunkowości, organizacji i zarządzania oraz prawa.

Wspieramy szkolnictwo zawodowe

akcelerator-pge.png

Ale nie tylko uczelnie wspierają nas w rozwoju. Coraz szerzej współpracujemy z programistami, czego przykładem mogą być programistyczne hackathony, organizowane poprzez Akcelerator PGE (w 2018 r. z Uniwersytetem Warszawskim „Swich to smart” oraz  „Energy HackON” z PGE Energia Ciepła i Akademią Górniczo Hutniczą). Przyciągamy innowatorów – w ramach konkursu realizowanego we współpracy z Fundacją PGE w latach 2016-17 – oraz studentów (w ramach konkursu Energia Przyszłości).

Jesteśmy przedsiębiorstwem z wieloletnią tradycją i naszym zadaniem jest znalezienie osób, które tę tradycję będą kontynuować. Dlatego dbamy o zapewnienie sobie kadr. Przykładem może być program PGE, którego celem jest wspieranie kształcenia zawodowego, technicznego i wyższego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych oraz studentów uczelni wyższych realizujących kształcenie w zawodach i specjalizacjach spójnych z profilem działalności spółki. Oddziały Grupy PGE realizują praktyki zawodowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych oraz wakacyjne praktyki studenckie. W 2018 roku oddziały spółki PGE GiEK współpracując na podstawie podpisanych porozumień i umów z 21 szkołami kształcenia zawodowego zrealizowały praktyczną naukę zawodu dla niemal 300 uczniów z 32 klas.

Mecenat i sponsoring

Wśród naszych partnerów są także artyści. PGE od lat wspiera rozwój kultury w Polsce. Objęliśmy opieką Filharmonię Narodową, Toruńską Orkiestrę Symfoniczną, Polską Filharmonię Bałtycką, Filharmonię Krakowską, Filharmonię Zielonogórską im. Tadeusza Bairda i Narodowe Forum Muzyki. Sponsorujemy także wiele ważnych wydarzeń kulturalnych, często o tematyce historycznej, jak np. projekty organizowane w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości Polski. Jesteśmy także mecenasem wielu filmów o tematyce historycznej. Wśród nich warto wymienić historię Jana Nowaka-Jeziorańskiego opowiedzianą w filmie „Kurier” Władysława Pasikowskiego, czy też film „Miasto 44” – przedstawiający historię młodych ludzi wobec Powstania Warszawskiego, a także film „Fajna Ferajna” opowiadający o powstańczym zrywie widzianym oczami jego najmłodszych uczestników.

Przekazujemy również naszą energię sportowcom. PGE  współpracuje z profesjonalnymi drużynami takich dyscyplin jak m.in. siatkówka, koszykówka, piłka nożna czy piłka ręczna. Wspieramy m.in. czołową polską drużynę siatkówki mężczyzn PGE Skrę Bełchatów, PGE Vive Kielce (mistrz Polski w  piłce ręcznej mężczyzn), PGE FKS Stal Mielec (piłka nożna, I liga), PGE Spójnię Stargard (najwyższa klasa rozgrywkowa koszykówki mężczyzn). Od 2015 roku jesteśmy sponsorem tytularnym najlepszej żużlowej ligi świata – PGE Ekstraligi. Realizujemy także umowę sponsoringową  ze spółką PL.2012+, na mocy której jesteśmy sponsorem tytularnym najpopularniejszej i najnowocześniejszej areny wielofunkcyjnej w Polsce, czyli PGE Narodowego. Wspieramy również lokalne inicjatywy związane z promowaniem sportu amatorskiego, zwłaszcza poprzez promocję sportu wśród dzieci i młodzieży. Sponsorujemy akademie piłkarskie Widzewa Łódź i FC Lesznowola. Jesteśmy również partnerem grup młodzieżowych Avii Świdnik wspierając młodych piłkarzy, siatkarzy oraz pięściarzy. Wspieramy także sporty kobiet, jak choćby turniej piłki nożnej kobiet PGE Lublin Kicks Balls.

gkpge_odpowiedzialnybiznes_site