bf191014_0083.jpg

W Grupie PGE wielką wagę przykładamy do innowacji, usprawnień i nowych rozwiązań technicznych. Korzystamy z nich, żeby podnosić efektywność naszej działalności. Obecnie energię elektryczną wytwarzamy za pomocą technologii wykorzystywanych przez najbardziej rozwinięte gospodarki świata.

Stawiamy na elektromobilność

Realizujemy także przedsięwzięcia w obszarze elektromobilności, w tym z zakresu rozwoju infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych, e-carsharingu, jak również smart energy i innych.

Współpracujemy z globalnymi dostawcami nowoczesnych rozwiązań, ale twórcami wielu usprawnień i innowacji są również nasi pracownicy. W życie wprowadzanych jest wiele inicjatyw osób zatrudnionych w PGE. I są to zarówno rozwiązania o wysokim stopniu zaawansowania technicznego, jak i proste pomysły, usprawniające codzienną pracę.

Tworzymy klimat dla innowacji

Celem tych działań jest pobudzenie i wspieranie indywidualnych lub zespołowych inicjatyw. Zależy nam również na tworzeniu pozytywnego klimatu i warunków umożliwiających realizację innowacji, które przyczynią się do rozwoju nowych produktów oraz wzrostu efektywności technologicznej i organizacyjnej.

Kluczowe linie biznesowe Grupy PGE są właścicielem lub współwłaścicielem kilkudziesięciu patentów, stworzonych razem z pracownikami. Z rozwiązań proponowanych przez pracowników jednej spółki korzystają inne, bo takie wewnętrzne dzielenie się innowacyjnością jest częścią naszego DNA.

Chcemy się stale rozwijać, czemu służy na przykład Giełda Projektów – program dla pracowników, którzy chcą zdobywać wiedzę i poszerzać swoje kompetencje, podejmując się nowych wyzwań zawodowych. Innym programem, służącym rozwijaniu innowacyjności, jest Akademia Komercjalizacji Technologii – program integrujący obszar RBI (rozwój, badania, innowacje) w Grupie PGE oraz rozwijający kompetencje pracowników w zakresie komercjalizowania innowacyjnych pomysłów w naszej firmie.

W kluczowych spółkach skupionych w Grupie PGE istnieją komórki organizacyjne odpowiedzialne za inicjowanie i wdrażanie projektów badawczych i innowacyjnych, a także ich rozwoju. Reprezentanci tych komórek spotykają się cyklicznie na zjazdach Komitetu Rozwoju Badań i Innowacji, któremu patronuje członek zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej ds. Innowacji.

To właśnie podczas Komitetów prezentowane są nowatorskie pomysły i najciekawsze technologie mające potencjał do wykorzystania w naszej Grupie. Inicjatywy są opisywane i oceniane przez kluczowych decydentów ze spółek. Jeśli pomysł otrzyma pozytywną rekomendację, to oznacza, że ma biznesowe uzasadnienie do realizacji i zespoły projektowe mogą przystępować do prac.

Pomysły zaklęte w startupach

Żyjemy w czasach, w których innowacyjność staje się podstawą rozwoju, zwłaszcza w branży energetycznej. Dlatego staramy się pozyskiwać nowe rozwiązania nie tylko ze środka firmy, ale także spoza niej. Służy temu m.in. Akcelerator PGE. To zespół ludzi, którzy dzięki aktywnym działaniom na rynku startupów oraz organizowanym konkursom i hackathonom pozyskują nowe wdrożenia dla PGE.

akcelerator-pge-2.png

Współpracą pomiędzy Grupą a innowatorami zajmuje się także PGE Nowa Energia, której zadaniem  jest wprowadzanie nowych rozwiązań w taki sposób, aby obie strony – startupy i my – czerpały z tego korzyści.

W tym obszarze operuje także PGE Ventures, które inwestuje w startupy i rozwija Grupę PGE w wymiarze innowacji. Na co dzień poszukuje projektów od fazy pre-seed do fazy wzrostu i ekspansji, a dzięki funduszom zewnętrznym – jest obecne na każdym etapie rozwoju startupów.

Obie te spółki obecne są w wielu przedsięwzięciach organizowanych w całym ekosystemie startupowym w Polsce i poza granicami naszego kraju. Do najciekawszych inicjatyw należą ScaleUp – program akceleracyjny dla startupów zainicjowany i współfinansowany przez PARP, Elektro ScaleUp – program akceleracyjny dla startupów działających w obszarze elektromobilności, zainicjowany i współfinansowany przez PARP – czy Bridge To MassChallenge – globalny program akceleracyjny.

Widzimy, że świat się zmienia i wiemy, że aby nie zostać w tyle potrzebujemy kreatywności i innowacyjności. Wiemy także, że my również musimy się zmieniać i dostosowywać do nowych wymagań. Pracujemy więc nad tym, aby przyszłość zaczynała się w naszych spółkach już teraz.