To my, pracownicy Grupy PGE, jesteśmy najbliżej naszych elektrowni. Pracujemy w nich przecież codziennie, w ich pobliżu mieszkamy razem z naszymi dziećmi. I dlatego właśnie robimy wszystko, co możliwe, abyśmy mogli cieszyć się jak najczystszym powietrzem w miejscu, w którym żyjemy na co dzień.

Lider na rynku odnawialnych źródeł energii

Grupa PGE jest liderem w produkcji zielonej energii, rozwijamy ambitne plany budowy morskich farm wiatrowych czy elektrowni słonecznych, ale wciąż większość energii elektrycznej oraz ciepła wytwarzamy w procesie spalania węgla – brunatnego i kamiennego. Jednym z efektów tego procesu są spaliny. Jeszcze pod koniec lat 80. XX w. w całości trafiały one do atmosfery, ale te czasy dawno już minęły. Teraz bowiem są one przepuszczane przez kolejne instalacje służące do ochrony środowiska.

Jedną z nich są instalacje do wychwytywania siarki w ramach „mokrego procesu”, w efekcie, którego powstaje gips syntetyczny. Ten sam, który w wielu domach w Polsce pokrywa ściany i z którego artyści robią np. odlewy. To, co do niedawna było procesem ubocznym spalania, obecnie stanowi element świadomej gospodarki obiegu zamkniętego w naszych elektrowniach.

Innym procesem, któremu poddawane są spaliny, jest ten, którego celem jest wychwycenie z nich tlenków azotu. Tutaj także używamy specjalnych instalacji – i to często, jak choćby w przypadku Elektrowni Opole, podwójnych. Dbamy o to, aby to, co trafia do komina, było jak najczystsze, bo przecież sami chcemy oddychać czystym powietrzem.

Są jeszcze pyły – drobiny popiołu, które ulatują wraz ze spalinami. O nich też pamiętamy i używamy specjalnych filtrów, które przy pomocy energii elektrycznej wychwytują te drobinki. Trafiają one do zbiorników, z których potem odbierają je nasi kontrahenci, np. firmy produkujące materiały budowlane. Tak, nauczyliśmy się spożytkowywać nawet pyły.

Co ważne – gromadzimy je w specjalnych, szczelnych zbiornikach. Chodzi o to, aby wiatr ich nie rozwiał, bo to skutkować by mogło zanieczyszczeniem powietrza.

Ochrona powietrza jest dla nas priorytetem

Dlatego wydajemy na to miliardy złotych od lat. Modernizujemy starsze bloki, aby były bardziej sprawne – a wyższa sprawność to mniejsza ilość spalin i CO2 przy podobnej ilości wytworzonej energii elektrycznej i ciepła.

Budujemy też nowe bloki energetyczne z użyciem najnowszych technologii, które również oznaczają wyższą sprawność i mniejszą ilość produktów spalania. Nieustannie modernizujemy filtry, które są zamontowane w naszych elektrowniach. Badamy jakość powietrza, kontrolujemy proces spalania i produkcji energii, ciągle pracujemy nad tym, aby chronić środowisko i ludzi.

Musimy przyznać, że dobrze nam to wychodzi. Na przykład w naszej elektrowni w Opolu od momentu jej powstania w latach 90-tych do dziś udało się nam ograniczyć emisję dwutlenku siarki o 76 proc., tlenków azotu o 54 proc., a pyłu – o 56 proc. Przy czym z pyłem będzie jeszcze lepiej, bo jesteśmy w trakcie instalacji nowej generacji filtrów, które jeszcze lepiej będą nam pomagać w ochronie powietrza. W elektrowni w Bełchatowie udało się osiągnąć jeszcze lepsze parametry w podobnym czasie – bo emisja SO2 spadła o 90 proc., tlenków azotu o 47 proc., zaś pyłów – aż o 97 proc.

Nasze wysiłki doceniły… sokoły

Te ptaki upodobały sobie nasze kominy i budują tam gniazda. Pomagamy im w tym, instalując odpowiednie platformy i domki. Mamy teraz na kominach PGE aż 6 stanowisk lęgowych, w których gniazdują sokoły wędrowne. W dorosłe życie wyfrunęło z nich już 50 młodych. Liczymy że będzie ich więcej, bo chcemy mieć i czyste powietrze, i żeby to powietrze było pełne ptaków.

Chronimy powietrze także i w ten sposób, że staramy się maksymalnie wykorzystywać efekty spalania. Przykładem może być choćby Bełchatów, który ogrzewa się dzięki gorącej wodzie pochodzącej prosto z tamtejszej elektrowni, czy Bogatynia, która z kolei korzysta z ciepła wygenerowanego przez Elektrownię Turów.

O powietrze dba także nasze ciepłownictwo. PGE Energia Ciepła stara się przyłączać do miejskich sieci ciepłowniczych zasilanych z naszych efektywnych elektrociepłowni, jak najwięcej domów i budynków. Rocznie przyłączamy ok. 180-200 MW mocy cieplnej. To tak, jakby co roku do sieci ciepłowniczej przyłączyło się 60-tysięczne miasto. Zasilane przez nas magistrale ciepłownicze ogrzewają mieszkańców Trójmiasta, Torunia, Bydgoszczy, Zielonej Góry, Gorzowa Wielkopolskiego, Kielc, Wrocławia, Rzeszowa, Krakowa, Lublina i Zgierza. Likwidacja pieców węglowych i podłączanie się do miejskiej sieci ciepłowniczej sprzyja walce ze smogiem. Na przykład w Gdańsku w latach 2016-2018 spośród ponad 1000 przyłączonych do sieci obiektów, ponad 40 proc. mocy przyłączeniowej to budynki z rynku wtórnego. Oznacza to likwidację nieefektywnych źródeł ciepła i przekłada się na odczuwalną poprawę jakości powietrza. Każdy kolejny dom i każde kolejne mieszkanie przyłączone do naszej sieci to aż o 50 kilogramów pyłów w powietrzu mniej każdego roku. Tyle bowiem emitują rocznie piece węglowe służące do ogrzewania domów.

Tak jak w elektrowniach staramy się wykorzystywać powstałe przy produkcji prądu ciepło do ogrzewania domów, tak też staramy się produkować i ciepło dla domów, i prąd jednocześnie. Robimy wszystko, aby w tym systemie – zwanym kogeneracją – pracowały należące do nas jednostki produkujące ciepło, bo większa efektywność naszych zakładów to czystsze powietrze i w miastach, i poza nimi.

Deklaracja Środowiskowa PGE

Deklaracja zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej jest wyrazem naszej troski o środowisko naturalne. Wszyscy pracownicy Grupy PGE są zobowiązani do stosowania tej deklaracji w praktyce.

Dokumenty do pobrania

gkpge_odpowiedzialnybiznes_site