Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. („PGE”) informuje, iż w dniu 7 maja 2019 r. agencja Fitch Ratings przyznała PGE rating niezabezpieczonego zadłużenia na skali krajowej dla planowanej emisji obligacji krajowych na poziomie AA(pol)(EXP). Nadany rating dotyczy planowanej emisji, o której PGE informowała w raporcie bieżącym nr 12/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. Długoterminowy rating krajowy emitenta dla PGE jest na poziomie AA(pol) z perspektywą stabilną.