Powrót

Powołanie członków Zarządu

  • Numer raportu: 7/2020
  • Data sporządzenia raportu: 20.02.2020 00:02
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”, „Spółka”) informuje, że 19 lutego 2020 r. Rada Nadzorcza PGE podjęła uchwały o:
- powołaniu p. Wojciecha Dąbrowskiego w skład Zarządu XI kadencji od 20 lutego 2020 r. i powierzeniu mu funkcji Prezesa Zarządu;
- powołaniu p. Pawła Śliwy w skład Zarządu XI kadencji od 20 lutego 2020 r. i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Innowacji;
- powołaniu p. Ryszarda Wasiłka w skład Zarządu XI kadencji od 20 lutego 2020 r. i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych;
- powołaniu p. Pawła Ciocha w skład Zarządu XI kadencji od 24 lutego 2020 r. i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych;
- powołaniu p. Pawła Strączyńskiego w skład Zarządu XI kadencji od 24 lutego 2020 r. i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych.

Pozostałe informacje o powołanych Członkach Zarządu PGE, wymagane zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757), Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Jednocześnie, Zarząd PGE informuje, iż Rada Nadzorcza 19 lutego 2020 r. podjęła uchwały o odwołaniu ze składu Zarządu z dniem 19 lutego 2020 r.:
- p. Henryka Baranowskiego, Prezesa Zarządu;
- p. Ryszarda Wasiłka, Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych;
- p. Emila Wojtowicza, Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych;
- p. Marka Pastuszko, Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych;
- p. Pawła Śliwy, Wiceprezesa Zarządu ds. Innowacji;
- p. Wojciecha Kowalczyka, Wiceprezesa Zarządu ds. Inwestycji Kapitałowych.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).
gkpge_relacjeInwestorskie_site