Powrót

Zmiana terminu wyłożenia listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

  • Numer raportu: 30/2018
  • Data sporządzenia raportu: 07.11.2018 16:15
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2018 (ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.), Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. („Spółka”) informuje o zmianie terminu wyłożenia listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 14 listopada 2018 r., który został określony w ww. raporcie. Lista zostanie wyłożona w dniach 8, 9 oraz 13 listopada 2018 r.
gkpge_relacjeInwestorskie_site