Powrót

Przyznanie przez Fitch Ratings oczekiwanego ratingu krajowego niezabezpieczonego zadłużenia dla planowanej emisji obligacji krajowych

  • Numer raportu: 15/2019
  • Data sporządzenia raportu: 07.05.2019 13:54
  • Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. („PGE”) informuje, iż w dniu 7 maja 2019 r. agencja Fitch Ratings przyznała PGE rating niezabezpieczonego zadłużenia na skali krajowej dla planowanej emisji obligacji krajowych na poziomie AA(pol)(EXP). Nadany rating dotyczy planowanej emisji, o której PGE informowała w raporcie bieżącym nr 12/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. Długoterminowy rating krajowy emitenta dla PGE jest na poziomie AA(pol) z perspektywą stabilną.
gkpge_relacjeInwestorskie_site