Prezes Zarządu jest uprawniony i odpowiedzialny za kierowanie działalnością PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w obszarze obejmującym następujące komórki organizacyjne: Departament Bezpieczeństwa, Departament Fuzji i Przejęć, Departament Komunikacji Korporacyjnej i Marketingu, Departament Compliance, Departament Audytu, Biuro Strategii, Departament Zarządzania Grupą Kapitałową, Departament Prawny, Biuro Obsługi Zarządu, a w zakresie nadzoru nad spółkami zależnymi PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. powierza się mu nadzór merytoryczny nad następującą spółką i jej spółkami zależnymi: PGE Energia Ciepła S.A., PGE Baltica sp. z o.o., Elektrownia Wiatrowa Baltica 1 sp. z o.o., Elektrownia Wiatrowa Baltica 2 sp. z o.o., Elektrownia Wiatrowa Baltica 3 sp. z o.o., Elektrownia Wiatrowa Baltica 4 sp. z o.o., Elektrownia Wiatrowa Baltica 5 sp. z o.o. a także nadzór nad Fundacją PGE.

gkpge_relacjeInwestorskie_site