Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. została przyjęta uchwałą nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki w dniu 26 czerwca 2020 r. 

Uchwała nr 9 wraz z wynikami głosowania dostępna jest na stronie walnego zgromadzenia: Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 26 czerwca 2020 r.

Pełna treść Polityki wynagrodzeń dostępna jest w pliku poniżej.