Wybierz dodatkową usługę „Podstawowa pomoc fachowców” i przestań przejmować się problemami w przypadku wystąpienia awarii wewnętrznej instalacji elektrycznej, gazowej lub awarii urządzenia grzewczego i gazowego. W specjalnym pakiecie otrzymasz pomoc elektryka oraz technika urządzeń grzewczych i gazowych, z których usług możesz korzystać przez cały okres trwania umowy (3 razy w ciągu 12 miesięcy). Poczuj się bezpiecznie!

Grupa taryfowa

Cena za energię elektryczną w [zł/kWh]*/**

Opłata handlowa [zł/m-c]*

Całodobowa

Dzienna

Nocna

Wariant 1

Wariant 2

G11

0,35386 (0,28769)

  

 

 

 

 

8,98 (7,30)

 

 

 

 

7,98 (6,49)

G12

 

0,40391 (0,32838)

0,25596 (0,20810)

G12w

 

0,41792 (0,33977)

0,29444 (0,23938)

G12n

 

0,39515 (0,32126)

0,27361 (0,22245)

*Cena obowiązuje od momentu określonego w umowie do 31.12.2022r. (Wariant 1) lub 31.12.2023r. (Wariant 2), z zastrzeżeniem możliwości jej zmiany w sytuacji zmian wysokości stawek i cen w Taryfie PGE Obrót S.A. dla Odbiorców w grupach taryfowych G.

**Ceny podane w tabeli wyliczone są z dokładnością do 5 miejsc po przecinku. W rozliczeniach dopuszcza się stosowanie stawki zaokrąglonej do 4 miejsc po przecinku zgodnie z regułą matematyczną. W przypadku jeżeli ostatnia cyfra jest większa lub równa 5 zaokrąglamy w górę , jeżeli jest mniejsza lub równa 4 zaokrąglamy w dół.