Dane Spółki:

Siedziba i adres: Warszawa, ul. Mysia 2, kod pocztowy: 00-496 Warszawa

Jedyny akcjonariusz: PGE Polska Grupa Energetyczna S. A. z siedzibą w Warszawie

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

Numer KRS: 0000678338,

Numer NIP: 7010436961,

Numer REGON: 147387344,

Kapitał zakładowy (w całości wpłacony): 750.000,00 zł

 

Działalność Spółki:

Zgodnie ze Statutem przedmiotem działalności Spółki jest:

  • działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
  • pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z).

Faktyczna działalność: PGE Inwest 13 S.A. nie prowadzi obecnie działalności operacyjnej.

 

Informacja dodatkowa: 

PGE Inwest 13 S.A. powstała w dniu 16 maja 2017 roku w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą PGE Inwest 13 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 

 

gkpge_pgeinvest13_site