Andrzej Piętka
Andrzej Piętka
Wiceprezes ds. Operacyjnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie elektroenergetyki  na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej oraz w zakresie zarządzania rozwojem i rynkiem w elektroenergetyce w Szkole Głównej Handlowej.

Przez 18 lat związany z PSE SA. Od 2011 roku pełnił funkcję dyrektora Pionu Przygotowania Inwestycji i Prokurenta w PSE Inwestycje SA, a przez ostatni rok był ekspertem do spraw realizacji inwestycji w  Centralnej Jednostce Inwestycyjnej PSE SA.

gkpge_baltica_site