logo_pge-baltica_rgb.png

PGE Baltica została powołana w styczniu 2019 roku, jako spółka odpowiedzialna za realizację Programu Offshore w Grupie Kapitałowej PGE, która koordynuje przygotowania do budowy trzech farm wiatrowych:

  • Elektrowni Wiatrowej Baltica-1 (EWB1),
  • Elektrowni Wiatrowej Baltica-2 (EWB2), która w styczniu 2019 roku otrzymała od PSE propozycję technicznych warunków przyłączenia do KSE dla maksymalnie 1498 MW,
  • Elektrowni Wiatrowej Baltica-3 (EWB3) z umową przyłączeniową z PSE na maksymalnie 1045 MW.

Właścicielem PGE Baltica i spółek celowych EWB-1-3 jest PGE Polska Grupa Energetyczna. Wszystkie trzy spółki posiadają pozwolenia lokalizacyjne umożliwiające budowę morskich farm na wyznaczonych obszarach Morza Bałtyckiego. Dla EWB-3 i 2 wspólnie prowadzona jest procedura uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

PGE Baltica planuje wybudować trzy morskie farmy wiatrowe w polskiej części Bałtyku (Baltica 3 i 2 do 2030 roku, Baltica 1 – po 2030 roku) Ich łączna maksymalna moc wyniesie do 3,5 GW.