PGE Baltica została powołana w styczniu 2019 roku, jako spółka odpowiedzialna za realizację Programu Offshore Grupy Kapitałowej PGE. Koordynuje przygotowania do budowy trzech farm wiatrowych:

  • Elektrowni Wiatrowej Baltica-1, o mocy maksymalnie do 900 MW.
  • Elektrowni Wiatrowej Baltica-2, która w styczniu 2019 roku otrzymała od operatora sieci propozycję technicznych warunków przyłączenia do KSE dla 1489 MW.
  • Elektrowni Wiatrowej Baltica-3, z umową przyłączeniową na moc do 1045 MW.

Właścicielem PGE Baltica i spółek celowych jest PGE Polska Grupa Energetyczna.