fuzowski-2-axsa.jpg
Krzysztof Fuzowski
Wiceprezes ds. Operacyjnych

Krzysztof Fuzowski jest absolwentem Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. W 2007 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w dziedzinie inżynierii chemicznej. Od wielu lat związany z GK PGE, gdzie pełnił różne funkcje menedżerskie w obszarach związanych z inwestycjami, ochroną środowiska oraz nowymi technologiami. W PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna zajmował stanowiska Kierownika Biura Rozwoju Ciepłownictwa, Dyrektora Programu Rozwoju Elektrociepłowni oraz Kierownika Programu Dostosowania Aktywów Wytwórczych do wymogów Konkluzji BAT. W PGE Energia Ciepła pełnił funkcję Dyrektora Pionu Rozwoju oraz Dyrektora Departamentu Projektów, Ochrony Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju. Od marca 2020 r. w PGE Polskiej Grupie Energetycznej SA zajmował stanowisko  Dyrektora Departamentu Zarządzania Operacyjnego i Inwestycji. Posiada także bogate doświadczenia w realizacji projektów optymalizacyjnych oraz organizacyjnych w obszarze inwestycji strategicznych i rozwojowych. Jest certyfikowanym Project Managerem (Certyfikat TenStep Project Management TSPM) oraz posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

gkpge_baltica_site