Jakub Rybicki
Wiceprezes ds. korporacyjnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Magister prawa. Ukończył aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Pełnił funkcję dyrektora Departamentu Programowania Prac Rządu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz dyrektora Biura Ministra w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

W latach 2018 -2019 dyrektor Biura Zarządu oraz koordynator ds. regulacji oraz polityki energetycznej w Energa S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A. w latach 2020-2021.

Od 2021 w Departamencie Prawa i Zarządzania Korporacyjnego w PGE Polskiej Grupie Energetycznej.

gkpge_baltica_site