Bartosz Fedurek
Wiceprezes ds. Operacyjnych

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w branży energetycznej, z czego 13 lat w Grupie Kapitałowej PGE. Ponadto pracował m. in. w RWE Power i KGHM Polska Miedź S.A.

Od 2014 roku pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Inwestycji w PGE S.A.. Nadzorował proces optymalizacji portfela inwestycji oraz postęp realizacji kluczowych projektów i programów inwestycyjnych Grupy.

Wiedzę i praktyczne doświadczenie zdobywał współpracując przy projektach konwencjonalnych m.in. przy projektach budowy bloku nr 7 w Elektrowni Turów, bloków nr 5 i 6 w Elektrowni Opole, bloków gazowo-parowych w Elektrowni Dolna Odra jak również przy projektach i programach OZE. Aktywnie uczestniczył w inicjowaniu Programu Offshore. Ponadto nadzorował przygotowanie aktualnej Strategii Ciepłownictwa GK PGE.

W 2018 roku uruchomił Program PROinv – wielowymiarowy program rozwoju kultury organizacyjnej w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi w Grupie PGE.

Nowy Wiceprezes PGE Baltica jest absolwentem Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej oraz programu European Mining Course, w ramach którego studiował na Imperial College of London, Helsinki University of Technology, TU Delft oraz RWTH Aachen. Ukończył również studia podyplomowe „Inwestycje kapitałowe i projekty rozwojowe” i „Zarządzanie wartością firmy” na SGH oraz „Psychologia biznesu dla managerów” na Akademii Leona Koźmińskiego.

gkpge_baltica_site