Właścicielem PGE Baltica i spółek celowych jest PGE Polska Grupa Energetyczna SA. Decyzje strategiczne w zakresie realizacji Programu Offshore podejmowane są przez Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej jako Walne Zgromadzenie SPV (ze wsparciem merytorycznym PGE Baltica).

Rada Nadzorcza:

 

Michał Zalewski – Członek Rady Nadzorczej

Adrian Charzyński – Członek Rady Nadzorczej

gkpge_baltica_site