Grupa Kapitałowa PGE, w tym PGE Baltica Sp. z o.o. chroni prywatność i dane osobowe swoich pracowników, klientów i kontrahentów. We wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej PGE wdrożone zostały procedury dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz stosowane są jednolite zasady, zapewniające najwyższy stopień ich ochrony.

 

W Grupa Kapitałowej PGE przyjęto Kartę Ochrony Danych, która jest zobowiązaniem dla wszystkich pracowników spółki do ochrony prywatności i danych wszystkich osób, których dane przetwarzamy w ramach naszej działalności.

 

PGE Baltica Sp. z o.o. dbając o ochronę danych osobowych, powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych.

 

Inspektor Ochrony Danych – Paweł Domagała

adres korespondencyjny: ul. Mokotowska 49, 00-542 Warszawa

adres e-mail: iod.pgebaltica@gkpge.pl

gkpge_baltica_site