• Duże zainteresowanie przetargiem PGE na badanie dna morskiego pod farmy wiatrowe

  13.10.2020

  PGE Baltica zakończyła zbieranie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu publicznym pn. „Wykonanie wstępnego badania geotechnicznego dna morskiego na rzecz Elektrowni Wiatrowej Baltica - 2 sp. z o.o. i Elektrowni Wiatrowej Baltica 3 - sp. z o.o.”. Za pośrednictwem systemu zakupowego Grupy Kapitałowej PGE do postępowania zostało zgłoszonych pięć wniosków, w tym dwa przez konsorcja z udziałem polskich przedsiębiorstw.

 • PGE podpisała dwie umowy w ramach projektu offshore

  08.10.2020

  PGE Baltica, spółka odpowiedzialna za wdrożenie Programu Offshore Grupy Kapitałowej PGE, nawiązała współpracę z wiodącymi wykonawcami na światowym rynku offshore – DHI oraz DNV GL.

 • Grupa PGE organizuje telekonferencję dla oferentów w postępowaniu publicznym na badania dna morskiego

  12.08.2020

  PGE Polska Grupa Energetyczna wspólnie z należącą do Grupy PGE spółką projektową PGE Baltica, odpowiedzialną za budowę morskich farm wiatrowych na Bałtyku, zapraszają na spotkanie informacyjne dla potencjalnych wykonawców w postępowaniu publicznym na wykonanie badań geotechnicznych dna morskiego. Spotkanie odbędzie się w formie telekonferencji 19 sierpnia o godzinie 13:00.  

 • Morska Farma Wiatrowa Baltica 1 z warunkami przyłączenia do sieci przesyłowej

  08.06.2020

  Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA wydały na wniosek należącej do Grupy Kapitałowej PGE spółki projektowej Elektrownia Wiatrowa Baltica – 1, warunki przyłączenia dla projektu morskiej farmy wiatrowej o mocy 896 MW. Jest to kolejny krok do realizacji Programu morskich farm wiatrowych PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

 • Grupa PGE organizuje telekonferencję dla oferentów w postępowaniu publicznym na badania dna morskiego

  18.05.2020

  PGE Polska Grupa Energetyczna wspólnie z należącymi do Grupy PGE spółkami projektowymi, odpowiedzialnymi za budowę morskich farm wiatrowych na Bałtyku, zapraszają na spotkanie informacyjne dla potencjalnych wykonawców w planowanym postępowaniu publicznym na wykonanie badań geotechnicznych dna morskiego. Spotkanie odbędzie się w formie telekonferencji w najbliższą środę, 20 maja, o godzinie 11:00.

gkpge_baltica_site