• PGE wybrała wykonawcę projektu przyłącza dla morskiej farmy wiatrowej Baltica-3

    29.10.2020

    PGE Baltica, spółka należąca do Grupy Kapitałowej PGE zakończyła publiczne postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę przyłącza morskiej farmy wiatrowej Baltica-3 oraz studium wykonalności przyłącza dla drugiej morskiej farmy Baltica-2.

  • Duże zainteresowanie przetargiem PGE na badanie dna morskiego pod farmy wiatrowe

    13.10.2020

    PGE Baltica zakończyła zbieranie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu publicznym pn. „Wykonanie wstępnego badania geotechnicznego dna morskiego na rzecz Elektrowni Wiatrowej Baltica - 2 sp. z o.o. i Elektrowni Wiatrowej Baltica 3 - sp. z o.o.”. Za pośrednictwem systemu zakupowego Grupy Kapitałowej PGE do postępowania zostało zgłoszonych pięć wniosków, w tym dwa przez konsorcja z udziałem polskich przedsiębiorstw.

  • PGE podpisała dwie umowy w ramach projektu offshore

    08.10.2020

    PGE Baltica, spółka odpowiedzialna za wdrożenie Programu Offshore Grupy Kapitałowej PGE, nawiązała współpracę z wiodącymi wykonawcami na światowym rynku offshore – DHI oraz DNV GL.

  • Grupa PGE organizuje telekonferencję dla oferentów w postępowaniu publicznym na badania dna morskiego

    12.08.2020

    PGE Polska Grupa Energetyczna wspólnie z należącą do Grupy PGE spółką projektową PGE Baltica, odpowiedzialną za budowę morskich farm wiatrowych na Bałtyku, zapraszają na spotkanie informacyjne dla potencjalnych wykonawców w postępowaniu publicznym na wykonanie badań geotechnicznych dna morskiego. Spotkanie odbędzie się w formie telekonferencji 19 sierpnia o godzinie 13:00.  

  • Morska Farma Wiatrowa Baltica 1 z warunkami przyłączenia do sieci przesyłowej

    08.06.2020

    Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA wydały na wniosek należącej do Grupy Kapitałowej PGE spółki projektowej Elektrownia Wiatrowa Baltica – 1, warunki przyłączenia dla projektu morskiej farmy wiatrowej o mocy 896 MW. Jest to kolejny krok do realizacji Programu morskich farm wiatrowych PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

gkpge_baltica_site