PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Zamościu prowadzi postępowanie przetargowe na zbycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej położonej w Żółkiewce, ul. Szkolna nr 3, pow. krasnostawski, woj. lubelskie

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości dostępne są w poniższym pliku oraz pod linkiem:

https://pgedystrybucja.pl/przetargi/sprzedaz-nieruchomosci/pge-dystrybucja-sa-oddzial-zamosc