PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok prowadzi postępowanie przetargowe na zbycie prawa własności lok. nr 6 w budynku administracyjno-mieszkalnym zlokalizowanym w Siemiatyczach przy ul. Żwirki i Wigury 16.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości dostępne są w poniższym pliku oraz pod linkiem:
https://pgedystrybucja.pl/przetargi/sprzedaz-nieruchomosci/Oddzial-Bialystok