PGE Obrót S.A. Oddział Warszawa prowadzi postępowanie przetargowe na zbycie prawa użytkowania wieczystego pakietu nieruchomości położonych w Pruszkowie. 

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości dostępne są w poniższym pliku oraz pod linkiem:
https://pge-obrot.pl/przetargi/nieruchomosci