PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość ogłosiła przetarg na zbycie nieruchomości położonej w Narolu, ul. Bohaterów 19 Września 1939, pow. lubaczowski, woj. podkarpackie

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości dostępne są w poniższym linku: 
https://pgedystrybucja.pl/przetargi/sprzedaz-nieruchomosci/pge-dystrybucja-sa-oddzial-zamosc