PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Warszawie prowadzi postępowanie przetargowe na zbycia prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej w rejestrze gruntów jako działka nr 623/21 położonej w Korczewie przy ul. Szkolnej. 

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości dostępne są w poniższym pliku oraz pod linkiem:

https://pgedystrybucja.pl/przetargi/sprzedaz-nieruchomosci/Oddzial-Warszawa