PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Warszawie prowadzi postępowanie przetargowe na zbycia prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej w rejestrze gruntów jako działki nr 18/3, 18/4 położonych w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Zagaje. 

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości dostępne są w poniższym pliku oraz pod linkiem:

https://pgedystrybucja.pl/przetargi/sprzedaz-nieruchomosci/Oddzial-Warszawa