PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów prowadzi postępowanie przetargowe na zbycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku w Bełchatowie przy ul. Transportowej 5

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości dostępne są w poniższym pliku oraz pod linkiem:

https://pgegiek.pl/przetargi/sprzedaz-nieruchomosc