PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. informuje, że w ramach Grupy Kapitałowej PGE dysponuje nieruchomościami z przeznaczeniem na sprzedaż (nieruchomości sprzedawane będą w trybie przetargów, informacje o ogłoszonych przetargach znajdują się na stronach internetowych poszczególnych Spółek).