Jesteśmy największą pod względem produkcji i mocy zainstalowanej pionowo zintegrowaną grupą energetyczną w Polsce. Dzięki posiadaniu pełnego procesu od produkcji po dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej oraz cieplnej stawiamy swoim pracownikom ciekawe wyzwania zawodowe.

Segmenty działalności Grupy Kapitałowej PGE

 

PGE Polska Grupa Energetyczna SA – odpowiada za zarządzanie Grupą Kapitałową PGE, w tym za formułowanie i wyznaczanie strategii oraz za nadzór nad jej działalnością. W ramach segmentu Obrotu Hurtowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. prowadzi obrót energią elektryczną, prawami majątkowymi, uprawnieniami do emisji CO2 oraz węglem kamiennym na rynkach hurtowych.

PGE GIEK SA - w skład spółki wchodzi 12 oddziałów, znajdujących się na terenie dziewięciu województw naszego kraju. Na aktywa tej spółki składają się: 2 kopalnie węgla brunatnego, 4 elektrownie konwencjonalne i 8 elektrociepłowni. Spółka jest liderem w branży wydobywczej węgla brunatnego z udziałem w rynku wydobywczym tego surowca na poziomie 78% krajowego wydobycia. Jest również największym wytwórcą energii elektrycznej – wytwarza ok. 38% krajowej produkcji energii elektrycznej. Posiadamy najmłodszy i najbardziej konkurencyjny kosztowo portfel wytwórczy w Polsce.

PGE Dystrybucja SA - Spółka jest największym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w Polsce. Za dystrybucję energii elektrycznej do odbiorcy końcowego odpowiada osiem jej oddziałów i 40 rejonów, które działają na obszarze 122,4 tys. km2 i obsługują ponad 5,2 mln klientów.

PGE Obrót SA - przedmiotem działalności spółki jest obrót energią elektryczną na terenie całego kraju. Realizuje swoje cele przez stałe doskonalenie standardów obsługi klienta, wdrażanie nowoczesnych rozwiązań i ciągłą poprawę jakości świadczonych usług. W 2015 r. Grupa obsługiwała ok. 5,26 milionów klientów, wśród których wskazać można: przedsiębiorstwa, jednostki samorządowe czy gospodarstwa domowe.

PGE Energia Odnawialna SA - na aktywa tej Spółki składa się 12 farm wiatrowych, 1 elektrownia fotowoltaiczna, 29 elektrowni wodnych przepływowych oraz 4 elektrownie wodne szczytowo-pompowe, w tym 2 z dopływem naturalnym. Spółka wykorzystuje technologie przyjazne środowisku.

PGE EJ 1 Sp. z o.o. - jest spółką celową, która odpowiada za bezpośrednie przygotowanie i realizację procesu inwestycyjnego budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 3000 MWe.

Jak działa elektrownia jądrowa?

W ramach Grupy PGE funkcjonują Spółki świadczące usługi na rzecz podmiotów Grupy, są wśród nich m.in.:

- PGE Systemy SA jest spółką zajmującą się świadczeniem usług teleinformatycznych dla spółek GK PGE.

- PGE Obsługa Księgowo-Kadrowa sp. z o.o. realizuje zadania związane z obsługą w zakresie procesów księgowo-kadrowym w wybranych spółkach Grupy PGE.

- Elbis jest spółką pełniącą funkcje inwestora zastępczego (menadżera projektu) przy realizacji projektów inwestycyjnych, w szczególności dotyczących budowy nowych bloków energetycznych, instalacji ochrony środowiska oraz modernizacji istniejących jednostek energetycznych.

- Elbest Security świadczy usługi w zakresie kompleksowej ochrony osób i mienia, zabezpieczenia technicznego.

Elbest świadczy usługi hotelarskie na terenie całego kraju.

gkpge_kariera_site