PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa

 

Departament Zarządzania Kapitałem Ludzkim

at.jpg

rekrutacja@gkpge.pl

Aplikacje przesyłane na inne skrzynki niż podana powyżej będą usuwane.

gkpge_kariera_site