Program stażowy "Energia dla Przyszłości"(VI edycja)
Interesuje Cię energia? Chcesz zdobyć unikalną wiedzę i doświadczenie, dowiedzieć się jak wygląda praca w Ministerstwie Klimatu i dużych firmach energetycznych oraz zyskać perspektywę interesującej pracy w sektorze? Weź udział w programie stażowym „Energia dla Przyszłości” organizowanym przez Ministerstwo Klimatu wspólnie z PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

 

Kto może wziąć udział w Programie ?
W VI edycji Programu Stażowego mogą wziąć udział studenci lub absolwenci wybranych wydziałów najlepszych 15-stu uczelni technicznych w Polsce według rankingu Perspektywy – szczegóły w ogłoszeniu o naborze.

 

Jakie wynagrodzenie otrzyma Stażysta?
Każdy Stażysta otrzyma wynagrodzenie z tytułu odbywania stażu w wysokości 3 800 zł brutto miesięcznie.

 

Jak aplikować na staż?

 

Jakie są kolejne etapy naboru?

 • Czekaj na informację z ministerstwa
 • Otrzymasz zaproszenie na test wiedzy i rozmowę kwalifikacyjną 
 • Wskaż preferowanego Fundatora Stażu
 • Podpisz ze Spółką umowę

 

Do aplikacji dołącz:

Dokumenty niezbędne: 

Dokumenty dodatkowe (opcjonalnie): 

 • zaświadczenie o praktyce/stażu/wolontariacie w instytucjach związanych z sektorem energetycznym,
 • kopia dokumentu (certyfikat) potwierdzającego znajomość języka obcego (innego niż j. angielski) na poziomie B2,
 • zaświadczenie z uczelni o kontynuowaniu/ukończeniu studiów na drugim kierunku (ekonomiczny lub pokrewny).

 

Jakie są zasady wyboru kandydatów?
W procesie naboru na staż zostanie wyłonionych maksymalnie 32 kandydatów, którzy uzyskają najwyższą punktację. Podstawą decyzji o przyjęciu na staż będą formalne i merytoryczne kryteria wyboru kandydatów.

 

Kryteria wyboru kandydatów:

Obligatoryjne:

Rozmowa kwalifikacyjna weryfikująca:

 • wiedzę merytoryczną z obszaru energii oraz znajomość języka angielskiego,
 • motywację do realizacji stażu.

Opcjonalne:

 1. Udokumentowana praktyka/staż/wolontariat w instytucjach związanych z sektorem energetycznym.
 2. Udokumentowana znajomość drugiego języka obcego na poziomie co najmniej B2 (certyfikat).
 3. Udokumentowane studia na drugim kierunku (ekonomia lub pokrewne).

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: staz.energiadlaprzyszlosci@klimat.gov.pl oraz na stronie: https://www.gov.pl/web/klimat/vi-edycja-programu-stazowego-energia-dla-przyszlosc