Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Opracowanie parametrów jakościowych usług
 • Monitorowanie i analizowanie parametrów jakościowych usług
 • Udział w procesie projektowym oraz realizacja funkcji SLM
 • Cykliczne przeprowadzanie przeglądów jakościowych usług
 • Opracowanie raportów jakościowych usług
 • Opracowanie rekomendacji poprawy jakości usług
 • Opracowywania, analizowanie i doskonalenie procesów zarządzania usługami
 • Analizowanie, opiniowanie i negocjacje umów SLA w zakresie parametrów jakościowych
 • Opracowywanie i publikacja raportów z wykonania umów SLA do klienta.
 • Obsługa klientów w zakresie wykonania Umów SLA
 • Realizacja funkcji eskalacyjnej dla problemów zgłaszanych przez klientów związanych z wykonaniem Umów SLA 

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe o profilu informatycznym lub technicznym
 • Minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze IT w obszarze związanym z zarządzaniem jakością usług IT lub zarządzaniem procesami
 • Umiejętność dekompozycji i opisywania usług informatycznych
 • Znajomość ITIL
 • Podstawowa wiedza z obszaru statystyki opisowej, umiejętności analityczne
 • Dobra znajomość pakietu MS Office
 • Znajomość systemów klasy ITSM
 • Średniozaawansowana znajomość języka angielskiego (poziom B1/B2)
 • Umiejętność wyznaczania priorytetów i doskonała organizacja czasu pracy
 • Komunikatywność, sumienność, dokładność
 • Umiejętność pracy pod presją czasu 

Dodatkowymi atutami będą:

 • Doświadczenie w zarządzaniu projektami IT
 • Znajomość SQL
 • Znajomość systemów monitorowania usług

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Szkolenia umożliwiające rozwój kompetencji oraz poszerzanie wiedzy
 • Ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Uzgadnianie i analizowanie wymagań biznesowych z Klientem dla systemów informatycznych
 • Opracowywanie rekomendacji dla rozwiązań informatycznych pod kątem biznesowym
 • Współpraca z wewnętrznymi ekspertami oraz menedżerami poszczególnych komórek organizacyjnych w celu realizacji wymagań i projektów informatycznych
 • Zapewnianie wsparcia analitycznego dla Klienta oraz zespołu programistycznego na etapach projektowania, programowania i testowania systemów informatycznych
 • Przygotowywanie niezbędnej dokumentacji projektowej w tym wymagań biznesowych i funkcjonalnych systemu
 • Udział w przeprowadzaniu szkoleń i konsultacji dla użytkowników
 • Możliwa roli analityka wiodącego, koordynującego pracę analityków w różnych obszarach biznesowych

Profil idealnego kandydata:

 • Wyksztalcenie Wyższe techniczne/informatyczne/ekonomiczne oraz 2 letni staż zawodowy jako analityk biznesowy lub konsultant
 • znajomość podstawowej budowy struktury baz danych
 • umiejętności analityczne w tym analiza pozyskanych informacji od Klienta, ich dokumentowanie i przekazywanie do wykonania przez zespół programistów
 • podstawy tworzenia stron internetowych
 • znajomości narzędzi projektowych i notacji UML
 • znajomość narzędzi modelowania analitycznego w tym Enterprise Architekta
 • Doświadczenie we wdrażaniu projektów IT 
 • znajomość obsługi komputera w środowisku Windows (pakiet Office)

Dodatkowymi atutami będą:

 • Znajomość zagadnień i procesów w branży energetycznej
 • Modelowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem narzędzi workflow
 • Co najmniej pięcioletnie doświadczenie w budowie systemów informatycznych w branży energetycznej

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Szkolenia umożliwiające rozwój kompetencji oraz poszerzanie wiedzy
 • Ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Monitorowanie systemów bezpieczeństwa IT
 • Obsługa systemów wspomagających monitorowanie bezpieczeństwa IT
 • Reagowanie, kategoryzacja oraz eskalacja zdarzeń do kolejnych linii wsparcia w zespole
 • Współtworzenie rekomendacji, oraz prowadzenie działań mitygujących w zakresie wykrytych naruszeń oraz ryzyk dotyczących bezpieczeństwa IT
 • Udział w pracach zespołu CSIRT – Computer Security Incident Response Team
 • Prowadzenie monitoringu online aplikacji oraz infrastruktury IT na bazie dedykowanych systemów,
 • Monitorowanie i kontrolowanie bezpieczeństwa IT, oraz przygotowywanie raportów
 • Współpraca z jednostkami CERT w Polsce i na świecie

Profil idealnego kandydata:

 • Wyższe wykształcenie informatyczne lub pokrewne, mile widziani kandydaci również w trakcie studiów
 • Zainteresowanie dziedziną bezpieczeństwa IT
 • Chęć przyswajania wiedzy w obszarze bezpieczeństwa IT
 • Duża chęć do podnoszenia swoich umiejętności i zdobywania wiedzy w dziedzinie bezpieczeństwa IT
 • Znajomość budowy oraz działania sieci komputerowych
 • Znajomość konfiguracji oraz administracji systemami operacyjnymi z rodziny Windows, Linux,
 • Znajomość języka angielskiego, co najmniej na poziomie zapewniającym swobodne czytanie dokumentacji technicznej
 • Umiejętności analitycznego myślenia
 • Komunikatywność i umiejętność pracy zespołowej
 • Umiejętności pracy pod presją
 • Gotowość do wyjazdów służbowych na terenie kraju

Dodatkowymi atutami będą:

 • Znajomości rozwiązań w zakresie zabezpieczenia materiałów dowodowych
 • Znajomość zagrożeń sieciowych oraz systemów i technologii bezpieczeństwa
 • Doświadczenie we wdrażaniu bądź wykorzystywaniu systemów z obszaru bezpieczeństwa IT
 • Posiadanie certyfikatów branżowych z obszaru systemów operacyjnych, sieci, bezpieczeństwa

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Dostęp do najnowocześniejszych narzędzi wspomagających pracę zespołu
 • Szkolenia z najnowszych systemów oraz technologii wspomagających pracę zespołu
 • Rozwój kompetencji oraz poszerzanie wiedzy
 • Transfer wiedzy od pozostałych członków zespołu
 • Stabilne zatrudnienie
 • Ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę w dynamicznym zespole
 • Atrakcyjny pakiet socjalny

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Tworzenie i rozwój oprogramowania komputerowego
 • Wsparcie procesu produkcji rozwiązania Cloud CMS
 • Poprawianie błędów systemu oraz rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez użytkowników
 • Tworzenie dokumentacji technicznej 
 • Współpraca z zespołem projektowym

Profil idealnego kandydata:

 • Doświadczenie w budowaniu aplikacji z wykorzystaniem Symfony Framework
 • Doświadczenie w pracy z CMS eZPlatform Community /eZPublish 5
 • Znajomość systemu kontroli wersji – GIT
 • Preferowane środowisko programistyczne PHPStorm
 • Zainteresowanie nowymi technologiami oraz branżą nowych mediów
 • Umiejętność pracy zespołowej oraz planowania pracy własnej z uwzględnieniem interakcji z innymi zadaniami
 • Dokładność i komunikatywność
 • Zaangażowanie i odpowiedzialność za powierzone zadania

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Szkolenia umożliwiające rozwój kompetencji oraz poszerzanie wiedzy
 • Ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Projektowanie i rozbudowa istniejących rozwiązań w zakresie środowiska SharePoint 2010/2013 z wykorzystaniem natywnych funkcjonalności SharePoint 2010/2013
 • Przeprowadzanie analiz biznesowych oraz przygotowywanie dokumentacji analizy wymagań i specyfikacji wymagań oraz dokumentu projektu technicznego w zakresie rozwiązań na SharePoint 2010/2013
 • Analiza obecnie uruchomionych witryn/rozwiązań na bazie środowiska SharePoint 2010/2013 pod względem poprawności działania i identyfikacji potrzeb do modyfikacji
 • Przygotowywanie i utrzymywanie aktualnej dokumentacji opracowywanych rozwiązań SharePoint 2010/2013
 • Diagnozę i rozwiązywanie incydentów oraz problemów eksploatacyjnych w zakresie środowiska SharePoint 2010/2013
 • Wsparcie zespołu w zakresie utrzymania środowiska SharePoint 2010/2013

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe (informatyczne lub pokrewne)
 • Minimum 2 lata doświadczenia w pracy z Microsoft SharePoint 2010
 • Minimum 1 rok doświadczenia w pracy z Microsoft SharePoint 2013
 • Doświadczenie zawodowe związane z projektowaniu i budowaniu rozwiązań na platformie SharePoint 2010/2013 z wykorzystaniem natywnych funkcjonalności środowiska SharePoint 2010/2013
 • Umiejętność przygotowywania dokumentacji analiz biznesowych, specyfikacji wymagań, projektu technicznego i dokumentacji powykonawczej
 • Podstawowa znajomość baz danych MS SQL
 • Podstawowa znajomość systemów operacyjnych: Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2.
 • Znajomość języka angielskiego, pozwalająca na pracę z dokumentacją techniczną
 • Komunikatywność, kreatywność. zdolność analitycznego myślenia oraz umiejętność współpracy z zespołem oraz z Klientem biznesowym

Dodatkowym atutem będzie:

 • Znajomość środowiska Microsoft Visual Studio
 • Doświadczenie w zakresie projektowania i implementacji: Web Parts, TimerJobs, WebServices, EventHandlers, SharePoint APPS pozwalająca na budowanie dedykowanych rozwiązań w zakresie środowiska SharePoint 2010/2013
 • Znajomość platformy .NET (Web Forms, MVC), Ajax, REST
 • Znajomość metodyki SCRUM, ITIL

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Szkolenia umożliwiające rozwój kompetencji oraz poszerzanie wiedzy
 • Ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Utrzymanie wskazanych rozwiązań infrastrukturalnych opartych na technologiach firmy Microsoft (systemy operacyjne, wirtualizacja, środowiska terminalowe)
 • Koordynowanie obsługi usterek infrastruktury systemów informatycznych administrowanych w ramach CUW ICT dla spółek Grupy Kapitałowej PGE
 • Utrzymanie oraz rozwój infrastruktury ICT
 • Bieżące monitorowanie stanu infrastruktury ICT

Profil idealnego kandydata:

 • Wyższe wykształcenie informatyczne
 • Min. 3 lat doświadczenia zawodowego w zakresie administrowania systemami informatycznymi lub utrzymania infrastruktury informatycznej w zakresie obsługi systemów Microsoft Windows Server, środowiska terminalowego Microsoft Terminal Services oraz platformy wirtualizacyjnej VMWare.
 • Praktyczna znajomość wiodących rozwiązań informatycznych zakresu infrastruktury serwerowej oraz wirtualizacyjnej (Vmware ESX, vSphere, vCenter, Microsoft Hyper-V)
 • Udokumentowane (np. poprzez posiadane listy referencyjne lub certyfikaty) umiejętności w zakresie:
  • konfiguracji i zarządzania infrastrukturą serwerową z obszaru Windows lub wirtualizacja
  • administrowania serwerami i maszynami wirtualnymi
 • Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w dużej rozproszonej organizacjach (pow. 1000 pracowników)
 • Umiejętności analityczne
 • Komunikatywność i umiejętność pracy zespołowej, również w środowisku rozproszonym
 • Język angielski na poziomie komunikatywnym

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Atrakcyjny pakiet socjalny
 • Możliwość rozwoju zawodowego

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Współpraca z depozytariuszem Funduszy
 • Współpraca z agentem transferowym Funduszy
 • Współpraca z podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi księgowości i wyceny aktywów Funduszy
 • Współpraca z podmiotem wybranymi do badania sprawozdań finansowych zarządzanych Funduszy
 • Nadzór nad przepływami środków pieniężnych i innych aktywów na rachunkach bankowych i innych rachunkach Funduszy
 • Kontrola kosztów związanych z działalnością Funduszy
 • Udział w bieżących pracach związanych z operacjami Funduszy 

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe
 • Min. 2 lata  doświadczenia na podobnym stanowisku
 • Znajomość zasad funkcjonowania rynku kapitałowego, funduszy inwestycyjnych, wyceny funduszy inwestycyjnych
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Bardzo dobra znajomość MS Office (MS Office Excel)
 • Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne, interpersonalne oraz organizacyjne
 • Samodzielność i konsekwencja w działaniu
 • Odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywanej pracy
 • Gotowość do uczenia się, dążenia do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych i własnego rozwoju

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Pracę w dynamicznym zespole
 • Duże możliwości rozwoju zawodowego

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Ewidencja zdarzeń gospodarczych w systemie księgowym
 • Bieżąca kontrola stanu rozrachunków
 • Udział w pracach związanych z comiesięcznym zamykaniem ksiąg rachunkowych
 • Raportowanie danych finansowych cykliczne i ad-hoc na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne
 • Bieżąca analiza przychodów i kosztów
 • Sprawozdawczość finansowa do KNF
 • Sprawozdawczość zarządcza oraz statutowa spółki zgodnie z MSSF
 • Tworzenie budżetów spółki i kontrola ich realizacji 
 • Współpraca z audytorem zewnętrznym

Profil idealnego kandydata:

 • Kierunkowe wykształcenie wyższe
 • Minimum trzyletnie doświadczenie na podobnym stanowisku w instytucji finansowej
 • Ugruntowana wiedza z zakresu finansów i podatków w obszarze instytucji finansowych
 • Znajomość systemu SAP R3
 • Zaawansowana znajomość MS Excel
 • Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne, komunikacyjne, interpersonalne oraz organizacyjne
 • Samodzielność i konsekwencja w działaniu
 • Odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywaną pracę

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Pracę w dynamicznym zespole,
 • Wsparcie rozwoju zawodowego,
 • Możliwość uczestnictwa w szkoleniach.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Współuczestniczenie w organizacji pracy brygad Wydziału ITPOE
 • Współuczestniczenie w odbiorach technicznych maszyn, urządzeń i budynków
 • Uczestniczenie w procesie zdobywania kompetencji niezbędnych do eksploatacji ITPOE
 • Po oddaniu ITPOE do eksploatacji:
 • Prowadzenie eksploatacji i nadzorowanie podległych obiektów i urządzeń w celu produkcji energii elektrycznej i ciepła w ustalonych ilościach o parametrach zgodnych z ustalonymi reżimami pracy i poleceniami przełożonych przy zachowaniu maksymalnej sprawności
 • Kontrolowanie sprawności aparatury sterowniczej i kontrolno-pomiarowej, usuwanie usterek i awarii w celu zapewnienia ciągłości pracy powierzonych urządzeń
 • Prowadzenie dokumentacji operacyjnej, ruchowej i technicznej związanej z zajmowanym stanowiskiem
 • Sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem racjonalnej gospodarki odpadami, środkami smarnymi, środkami chemicznymi oraz materiałami i surowcami niezbędnymi do zachowania ciągłości produkcji
 • Dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie mienia i używanie go zgodnie z przeznaczeniem
 • Trudności i uciążliwości: praca w ruchu ciągłym wymagająca szczególnej sprawności psychofizycznej 

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe techniczne, średnie zawodowe lub średnie ogólne (preferowane kierunki: energetyka, mechanika, budowa maszyn i urządzeń energetycznych, elektrycznych)
 • Co najmniej 3 lata pracy na stanowisku związanym z obsługą maszyn i urządzeń energetycznych (dla pracowników z wykształceniem wyższym technicznym 1 roczna praktyka)
 • Uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji lub sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie Grupy II
 • Znajomość prawa energetycznego oraz procesów wytwarzania energii elektrycznej i ciepła
 • Wiedza ogólna z zakresu instalacji termicznego przetwarzania odpadów z odzyskiem energii (ITPOE)
 • Znajomość obsługi komputera
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Wysokie zdolności interpersonalne, otwartość i umiejętność budowania dobrych relacji z otoczeniem
 • Umiejętność radzenia sobie ze stresem

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Ciekawą pracę w dynamicznym zespole
 • Pracę w przedsiębiorstwie o stabilnej pozycji na rynku energetycznym
 • Wsparcie rozwoju zawodowego i udział w szkoleniach
 • Atrakcyjny pakiet socjalny 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Organizacja i koordynacja Walnych Zgromadzeń PGE w tym przygotowanie dokumentów w języku polskim i angielskim
 • Opracowanie zgodnie z potrzebami raportów w tym: w zakresie stosowania przez PGE dobrych praktyk GPW, rocznych sprawozdań RN i Zarządu PGE, kwartalnych informacji o spółce zgodnie ze standardem ME
 • Obsługa KRS w zakresie korespondencji, aktualnych odpisów, przygotowania wniosków o zmianę danych podmiotu  
 • Przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych
 • Aktualizacja oraz opiniowanie dokumentów wewnętrznych PGE
 • Opracowywanie materiałów analitycznych, zestawień, raportów dotyczących obsługi władz Spółki
 • Współpraca z jednostkami organizacyjnymi spółki w zakresie powierzonych zadań  

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe prawnicze
 • Co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy na stanowiskach zbliżonych zakresem obowiązków, w dużych organizacjach o strukturze rozproszonej
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Praktyczna znajomość aspektów z zakresu funkcjonowania spółki giełdowej, prawa administracyjnego, prawa cywilnego i kodeksu spółek handlowych
 • Dobra znajomość pakietu MS Office
 • Zdolność do działania pod presją czasu i zmian
 • Wysoka kultura osobista
 • Kompetencje niezbędne do wykonywania zadań na stanowisku:
 • Wysoka dokładność i skrupulatność w działaniu
 • terminowość
 • umiejętność identyfikacji, analizowania i kojarzenia powiązanych ze sobą zdarzeń
 • wysoka komunikatywność i precyzja w mowie i piśmie
 • umiejętność analitycznego myślenia i syntezy wniosków 

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Zatrudnienie w centrali renomowanej polskiej spółki
 • Ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę w dynamicznym zespole
 • Atrakcyjny pakiet socjalny 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Udział w procesach zarządzania utrzymaniem usług świadczonych przez Spółkę (w szczególności w procesie zarządzania umowami z dostawcami usług IT w GK PGE oraz procesie organizacji planowych prac serwisowych)
 • Udział w tworzeniu wewnętrznych regulacji Spółki dotyczących procesów wdrożeniowych i utrzymaniowych
 • Zarządzanie dokumentacją komórki w środowisku SharePoint
 • Przygotowywanie materiałów informacyjnych (prezentacje przedsięwzięć i projektów)

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane informatyczne, związane zarządzaniem IT
 • Minimum 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku
 • Biegła obsługa programów z pakietu MS Office
 • Znajomość MS SharePoint, ITIL i HP SM
 • Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem wydaniami, zarządzaniem konfiguracją w bazie CMDB
 • Znajomość zasad zarządzania projektami będzie dodatkowym atutem
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym
 • Szeroko rozwinięte umiejętności analityczne
 • Umiejętność łączenia znajomości zagadnień technicznych z umiejętnościami organizacyjnymi
 • Otwartość w redagowaniu opinii i ocen, umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji oraz kreatywność w rozwiązywaniu problemów

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Szkolenia umożliwiające rozwój kompetencji oraz poszerzanie wiedzy
 • Ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Realizacja działań eksploatacyjnych i implementacyjnych w zakresie sieci LAN/WAN administrowanych w ramach CUW ICT dla spółek Grupy Kapitałowej (obszar domyślny: Warszawa - miasto)
 • Obsługa zgłoszeń i zdarzeń dotyczących usterek sieci LAN/WAN oraz styku sieci LAN/Internet
 • Bieżący monitoring infrastruktury sieciowej

Profil idealnego kandydata:

 • Wyższe wykształcenie (preferowane informatyczne, techniczne lub pokrewne)
 • Min. 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie administrowania sieciami informatycznymi
 • Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w dużej rozproszonej organizacjach (pow. 1000 pracowników)
 • Praktyczna znajomość rozwiązań informatycznych firmy Cisco
 • Udokumentowane (np. poprzez posiadane listy referencyjne lub certyfikaty) umiejętności w zakresie konfiguracji i zarządzania sieciami informatycznymi opartymi o rozwiązania firmy Cisco
 • Język angielski umożliwiający czytanie dokumentacji technicznej
 • Umiejętności analityczne
 • Komunikatywność i umiejętność pracy zespołowej, również w organizacji rozproszonej geograficznie

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Szkolenia umożliwiające rozwój kompetencji oraz poszerzanie wiedzy
 • Ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych

W związku z realizacją Programu Kompleksowej Modernizacji Elektrowni Szczytowo-Pompowej Porąbka-Żar, poszukujemy kandydata na stanowisko Dyrektora Projektu, który będzie odpowiedzialny za realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Zarządzanie projektem w celu zapewnienia jego właściwej realizacji
 • Zarządzanie pracami Zespołu Projektowego ds. Kompleksowej Modernizacji ESP Porąbka-Żar
 • Bieżąca współpraca ze Sponsorem Projektu
 • Planowanie, wdrażanie, koordynacja i kontrola wszystkich zadań związanych z Projektem
 • Kontrola zgodności realizowanych prac z przyjętym harmonogramem, budżetem i zakresem Projektu
 • Przygotowywanie i nadzorowanie postępowań zakupowych w ramach prowadzonego Projektu
 • Przygotowywanie umów z wykonawcami oraz konsultantami w zakresie zadań inżynieryjnych, weryfikowanie nadzorowanie i rozliczanie prac wykonawców
 • Weryfikacja potencjalnych wykonawców
 • Budowanie relacji z kluczowymi partnerami (wykonawcy, doradcy branżowi)
 • Reprezentowanie Spółki wobec podmiotów wewnętrznych i zewnętrznych
 • Przygotowywanie raportów kwartalnych dotyczących modernizacji każdego hydrozespołu, oraz raportu końcowego po zakończeniu całego Procesu inwestycji

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe techniczne (energetyka, budownictwo hydrotechniczne, mechanika), ekonomiczne lub prawnicze
 • Minimum 4 lata doświadczenia w obszarze realizacji inwestycji infrastrukturalnych (w tym udokumentowana realizacji minimum dwóch projektów infrastrukturalnych o wartości co najmniej 50 mln złotych każdy)
 • Umiejętność planowania i tworzenia harmonogramów, określania priorytetów
 • Umiejętność zarządzania dużym zespołem oraz współpracy z firmami zewnętrznymi
 • Znajomość przepisów dotyczących prawa wodnego, zamówień publicznych, prawa budowlanego, ze szczególnym uwzględnieniem uregulowań dotyczących obiektów inżynierskich.
 • Umiejętność analitycznego myślenia, szybkiego podejmowania decyzji oraz rozwiązywania problemów
 • Odpowiedzialność i dobra organizacja pracy
 • Dyspozycyjność i gotowość do odbywania podróży służbowych
 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Znajomość programów MS Project i SAP
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Mile widziane studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę w dynamicznie rozwijającym się zespole
 • Udział w innowacyjnym projekcie w skali Polski
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Wsparcie procesu produkcji rozwiązania
 • Przygotowywanie i utrzymywanie aktualnej dokumentacji opracowywanych rozwiązań
 • Poszukiwanie rozwiązań w zakresie środowiska SharePoint 2013
 • Wstępna identyfikacja i diagnozę incydentów oraz problemów eksploatacyjnych w zakresie środowiska SharePoint 2013
 • Współpraca z zespołem projektowym

Profil idealnego kandydata:

 • Minimum 2 lata doświadczenia w realizacji projektów z wykorzystaniem HTML5, CSS3, JavaScript
 • Dbałość o dobre praktyki programistyczne
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Chęć rozwijania się w zakresie znajomości środowiska SharePoint

Dodatkowym atutem będzie:

 • SharePoint 2013, Bootstrap, Angular, jQuery

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Atrakcyjny system premiowy
 • Możliwość rozwoju zawodowego i kształtowania ścieżki kariery
 • Uczestnictwo w budowie nowoczesnej organizacji IT
 • Uczestnictwo w bardzo ciekawych projektach informatycznych
 • Ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Bogaty program szkoleń
 • Atrakcyjny pakiet socjalny
 • Stabilność zatrudnienia

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 

 • Przygotowywanie koncepcji wdrożeń rozwiązań w zakresie merytorycznym
 • Umiejętność analizy wymagań i ich przekładania na techniczną implementację i  szacowanie pracochłonności
 • Modyfikacja istniejących rozwiązań na bazie wymagań stawianych przez Klientów

Profil idealnego kandydata:

 • Minimum 2 lata doświadczenia pracy z SharePoint 2013
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Doświadczenie w pracy z Klientem wewnętrznym i zewnętrznym

Dodatkowym atutem będzie:

 • Doświadczenie w realizacji projektów z wykorzystaniem HTML5, CSS3, JavaScript

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Atrakcyjny system premiowy
 • Możliwość rozwoju zawodowego i kształtowania ścieżki kariery
 • Uczestnictwo w budowie nowoczesnej organizacji IT
 • Uczestnictwo w bardzo ciekawych projektach informatycznych
 • Ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Bogaty program szkoleń
 • Atrakcyjny pakiet socjalny
 • Stabilność zatrudnienia

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Tworzenie i rozwój oprogramowania komputerowego
 • Poprawianie błędów systemu oraz rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez testerów i użytkowników
 • Opracowywanie testów jednostkowych
 • Tworzenie dokumentacji technicznej 
 • Współpraca z projektantami, analitykami, testerami

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne
 • Minimum 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku Programisty
 • Doświadczenie w pracy przy użyciu narzędzia Visual Studio, znajomości systemu Windows i Windows Server
 • Doświadczenie w tworzeniu systemów w technologiach .NET
 • Doświadczenie w zwinnych metodykach programowania
 • Znajomość zagadnień projektowania i implementacji systemów webowych
 • Umiejętność praktycznych zasad programowania i projektowania obiektowego
 • Znajomość:
 • relacyjnych baz danych (MS SQL, ORACLE) w zakresie zapytań SQL
 • języka C# i .NET Framework w wersji minimum 4.0 (.NET Core)
 • Entity Framework lub NHibernate
 • LINQ
 • technologii WCF
 • ASP.NET WebAPI
 • technologii ASP.NET (Web Forms, MVC, WebAPI, REST)
 • technologii HTML 5, JavaScript, jQuery, JSON, Bootstrap, CSS 3
 • rozwiązań typu AngularJS, Knockout, React
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca rozumienie dokumentacji technicznej

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Szkolenia umożliwiające rozwój kompetencji oraz poszerzanie wiedzy
 • Ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych

 

Opis stanowiska

Zakres podstawowych zadań na stanowisku

 • Nadzór nad eksploatacją urządzeń i instalacji elektrowni w/z przydzielonych obiektów: SASIZ (Systemy Automatyki, Sterowania i Zabezpieczeń) wraz z podzespołami SASIZ przydzielonymi operacyjnie i czasowo.
 • Prowadzenie nadzoru nad całością dokumentacji technicznej SASiZ  (udostępnianie i powielanie). Nadzór nad całością majątku obiektowego branży automatyki, wydziału TMA oraz utrzymanie przydzielonych urządzeń i instalacji w pełnej zdolności eksploatacyjnej i ruchowej. Przygotowanie i nadzór nad realizacją remontów przydzielonych urządzeń i instalacji, a także prowadzenie odbiorów urządzeń po remontach i przeglądach.
 • Przygotowywanie instrukcji eksploatacyjnych dla eksploatowanych urządzeń i instalacji.
 • Planowanie rozliczeń i monitorowanie prac eksploatacyjno-remontowych, modernizacyjno-odtworzeniowych oraz inwestycyjnych związanych z majątkiem ELT zgodnie z instrukcjami systemu SAP AM.
 • Identyfikacja obszarów poprawy efektywności w/z nadzorowanych urządzeń.
 • Opiniowanie dokumentacji projektowej i technicznej w/z nadzorowanych urządzeń/obiektów.
 •  Kwalifikacja zadań na remontowe i inwestycyjne.
 • Klasyfikacja środków trwałych przyjmowanych z inwestycji do eksploatacji, a także realizacja likwidacji, zbycia i rozliczania środków majątkowych.
 • Opracowanie zadań do planów i programów: modernizacji, poprawy eksploatacji, bhp, p.poż., mechanizacji itp. oraz sporządzanie sprawozdań z ich realizacji.
 • Nadzór i kontrola stanu bezpieczeństwa systemów Operational Technology (OT)

Trudności i uciążliwości

 • Praca w zmiennych warunkach otoczenia, praca pod presją czasu.
 • Nazwa komórki organizacyjnej: Wydział Nadzoru Automatyki i Systemów Cyfrowych /TMA/
 • Ilość etatów do obsadzenia: 1
 • Planowany termin zatrudnienia:   styczeń 2018 r.

Kryteria, które powinien spełniać kandydat:

 • Wykształcenie: średnie lub wyższe techniczne (elektryczne, energetyczne, mechaniczne, automatyka)
 • Wiedza ogólna i specjalistyczna: dobra znajomość technologicznych układów pracy urządzeń energetycznych w szczególności bloku energetycznego, ogólna znajomość pracy urządzeń całej elektrowni oraz budowy i zasad eksploatacji urządzeń energetycznych. Znajomość technologii wykonywania typowych zakresów remontowych.
 • Uprawnienia: D, E.
 • Wymagania dodatkowe: brak przeciwskazań lekarskich; umiejętność obsługi programów Excel i Word, komunikatywność, odporność na stres (presja czasu przy wykonywaniu zadań), umiejętność pracy w grupie, dociekliwość w rozwiązywaniu problemów technicznych.
 • Doświadczenie zawodowe: mile widziana praca na podobnym stanowisku.

Sposób prowadzenia oceny kandydatów do zatrudnienia: analiza dokumentów, rozmowa kwalifikacyjna oraz pozytywny wynik badania z zakresu medycyny pracy

Zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami

Termin składania dokumentów: do 01.12.2017 r.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Rozwój i utrzymanie infrastruktury sieciowej
 • Przygotowywania wsadu merytorycznego do projektów i zmian
 • Tworzenie i utrzymywanie dokumentacji technicznej

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane informatyczne, techniczne lub pokrewne)
 • Znajomość technologii/zagadnień LAN, WAN, WLAN, VPN, NAC
 • Doświadczenie w zakresie utrzymania, rozwoju i wdrażania rozwiązań firmy Cisco oraz Palo Alto Networks
 • Ukończone szkolenia z zakresu rozwiązań sieciowych Cisco oraz Palo Alto Networks
 • Minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze utrzymania i rozwoju sieci informatycznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na czytanie dokumentacji technicznej
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz sprawne działanie pod presją czasu
 • Umiejętność pracy zespołowej w organizacji rozproszonej geograficznie

Dodatkowymi atutami będą:​​​​​​​

 • Znajomość rozwiązań sieciowych Juniper, F5 oraz oprogramowania VMware NSX
 • Certyfikaty potwierdzające wiedzę kandydata z zakresu technologii Cisco, Palo Alto Networks

Ze swojej strony gwarantujemy: ​​​​​​​

 • Szkolenia umożliwiające rozwój kompetencji oraz poszerzanie wiedzy
 • Ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Opracowywanie planów średnio- i krótkoterminowych produkcji ciepła, energii elektrycznej, pochodnych oraz zapotrzebowania na paliwa i media.
 • Cykliczne rozliczenie procesu produkcji zgodnie z potrzebami sprawozdawczości technicznej, monitorowanie realizacji planów produkcji oraz monitorowanie wskaźników eksploatacyjnych
 • Optymalizacja techniczno-ekonomiczna procesu produkcji
 • Nadzorowanie i rozliczenie procesu produkcji w kogeneracji oraz pozyskiwanie świadectw pochodzenia z kogeneracji
 • Uczestnictwo w projektach efektywnościowych w obszarze wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz pozyskiwaniem praw majątkowych związanych z efektywnością energetyczną
 • Przygotowywanie dokumentów dla potrzeb urzędów, w tym dotyczących koncesji i pozwoleń oraz kontrolowanie działalności Oddziału pod kątem wymagań wynikających z posiadanych koncesji
 • Realizacja obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych do URE związanych z prowadzeniem działalności koncesjonowanej wynikającej z ustawy Prawo energetyczne oraz obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych do ARE oraz GUS

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe techniczne o profilu energetycznym lub pokrewnym, obejmującym energetykę cieplną
 • Posiadanie wiedzy branżowej z zakresu energetyki
 • Znajomość zagadnień dotyczących procesów technologicznych związanych z produkcją energii elektrycznej oraz ciepła
 • Umiejętność sprawnego posługiwania się narzędziami informatycznymi w zakresie MS Office
 • Kreatywność, odpowiedzialność, umiejętność analitycznego myślenia i jasnego formułowania wniosków
 • Łatwość w komunikowaniu się oraz umiejętność pracy w zespole
 • Dobra organizacja pracy własnej

Dodatkowymi atutami będą:

 • Doświadczenie w eksploatacji urządzeń energetycznych
 • Znajomość języków obcych (preferowany j. angielski)

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Bogaty pakiet socjalny
 • Możliwość rozwoju zawodowego

Oferty kandydatów zawierające:

 • cv, 
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie zgłoszenia (CV, list motywacyjny, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.12.2017 r.

 

Ocena kandydatów do zatrudnienia zostanie przeprowadzona na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej

Zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami

Oferty nie spełniające wymogów formalnych oraz te, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania procesów BI, w tym utrzymanie i rozwój systemu informacji zarządczej oraz rozwój korporacyjnej hurtowni danych w Grupie Kapitałowej PGE
 • Realizacja inicjatyw w obszarze analityki biznesowej
 • Bieżące wsparcie biznesu w wykorzystaniu narzędzi analitycznych
 • Budowa kompetencji analitycznych w organizacji
 • Tworzenie i wdrażanie strategii Business Intelligence w organizacji
 • Komunikacja o inicjatywach w ramach Grupy Kapitałowej PGE
 • Współpraca z zespołem projektowym po stronie biznesu i IT

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe
 • Minimum 3 lata doświadczenia na analogicznym stanowisku z wykorzystaniem hurtowni danych i systemów analitycznych takich jak IBM
 • Szeroka wiedza na temat rozwiązań technologicznych w ramach systemów BI
 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem / koordynowaniu projektów
 • Wysoki poziom umiejętności interpersonalnych
 • Wysoki poziom umiejętności analitycznego myślenia
 • Świadomość biznesowej orientacji na klienta

Atuty:

 • Doświadczenie w branży energetycznej
 • Znajomość narzędzi IBM Cognos

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę
 • Pracę przy użyciu najnowszych rozwiązań technologicznych
 • Możliwości wpływu na strategiczne decyzje
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie