W dzisiejszych czasach rozwój i komercjalizacja innowacji bez współpracy z otoczeniem zewnętrznym jest niemożliwa. GK PGE, będąc największym podmiotem na rynku energetycznym w Polsce, ma aspiracje do stworzenia efektywnego modelu współpracy z polskimi uczelniami wyższymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz firmami. Wierzymy, że twórcze połączenie naszych zasobów, kompetencji i doświadczeń z wiedzą naszych partnerów umożliwi opracowanie innowacyjnych rozwiązań, dzięki którym GK PGE utrzyma obecne oraz stworzy nowe źródła przewagi konkurencyjnej.

Jesteśmy szczególnie zainteresowani innowacyjnymi rozwiązaniami w poniższych obszarach, które zostały przyporządkowane do poszczególnych elementów łańcucha wartości GK PGE. Dodatkowo w każdym z obszarów (po jego otworzeniu)  wskazaliśmy problematykę badawczą, która jest dla nas najbardziej istotna.

 

gkpge_innowacje_site