W dzisiejszych czasach rozwój i komercjalizacja innowacji bez współpracy z otoczeniem zewnętrznym jest niemożliwa. GK PGE, będąc największym podmiotem na rynku energetycznym w Polsce, ma aspiracje do stworzenia efektywnego modelu współpracy z polskimi uczelniami wyższymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz firmami. Wierzymy, że twórcze połączenie naszych zasobów, kompetencji i doświadczeń z wiedzą naszych partnerów umożliwi opracowanie innowacyjnych rozwiązań, dzięki którym GK PGE utrzyma obecne oraz stworzy nowe źródła przewagi konkurencyjnej.

Jesteśmy szczególnie zainteresowani innowacyjnymi rozwiązaniami w poniższych obszarach, które zostały przyporządkowane do poszczególnych elementów łańcucha wartości GK PGE. Dodatkowo w każdym z obszarów (po jego otworzeniu)  wskazaliśmy problematykę badawczą, która jest dla nas najbardziej istotna.

 

Wydobycie

Wytwarzanie

Energia 
odnawialna

Dystrybucja

Sprzedaż

 • Optymalizacja procesu wydobycia

 • Uzdatnianie surowca (poprawa parametrów jakościowych paliw)
 •  

  Rozwiń >>

 • Utylizacja dwutlenku węgla (CCU)

 • Redukcja emisji (NOx, SOx, Hg, etc.)

 • Poprawa efektywności wytwarzania

 • Zgazowanie paliwa

 • Mikrokogeneracja

 • Energia jądrowa
 •  

  Rozwiń >>

 • Fotowoltaika prosumencka

 • Energia wiatrowa
 •  

  Rozwiń >>

 • SmartGird

 • SmartMeters

 • Magazynowanie energii
 •  

  Rozwiń >>

 • Zarządzanie informacjami o klientach (Big Data)

 • Smart Facility

 • E-mobilność

 • Zarządzanie popytem
 •  

  Rozwiń >>

gkpge_innowacje_site