(lub osoby upoważnionej do reprezentowania zgłoszeniodawców)

Obszar, którego dotyczy Rozwiązanie

GK PGE jest najbardziej zainteresowana Rozwiązaniami w poniższych obszarach:

Poziom gotowości Rozwiązania do uruchomienia na skalę przemysłową

Potencjalne rynki Rozwiązania

(max 4)

Status własności intelektualnej Rozwiązania

Szacowany czas wdrożenia Rozwiązania do działalności przemysłowej:

Oczekiwania zgłoszeniodawcy i niezbędne nakłady

gkpge_innowacje_site