W dobie bardzo szybko zmieniającego się otoczenia rynkowego i technologicznego wiodącym przedsiębiorstwom na całym świecie, trudno jest utrzymać swoją dotychczasową pozycję. Dlatego aby uczynić z GK PGE organizację będącą w stanie dostosowywać się do zachodzących zmian i wykorzystywać pojawiające się szanse rynkowe i technologiczne uznaliśmy innowacyjność za centralny element naszej nowej strategii. Dzięki zastosowaniu nowych rozwiązań w obszarze wydobycia i wytwarzania, dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej będziemy w stanie zrealizować cztery kluczowe wyzwania GK

gkpge_innowacje_site