W obszarze rozwoju i innowacji nadrzędnym celem dla Grupy PGE jest aktywne uczestnictwo we wspieraniu rozwoju technologii i rozwiązań sektorowych, a także wdrażanie projektów badawczo-rozwojowych i innowacyjnych, wspierających realizację strategicznych dla PGE wyzwań.

Myślą przewodnią, którą się kierujemy, jest promowanie w społeczeństwie i gospodarce inicjatyw o charakterze i potencjale rozwojowym w dziedzinie energetyki.

Ze swoją inicjatywą do PGE może zgłosić się: osoba fizyczna, osoba prawna, placówka naukowo-badawcza, uczelnia wyższa lub inna instytucja, zarówno mająca stałe miejsce zamieszkania/posiadająca zarejestrowaną siedzibę lub prowadząca działalność gospodarczą na terenie Polski, jak i poza jej granicami.

W zamian PGE oferuje następujące możliwość:

  • uruchomienia projektu w ramach spółki z Grupy PGE,
  • wsparcia finansowego inicjatywy,
  • uruchomienia działania pilotażowego na instalacjach Grupy PGE,
  • merytorycznego wsparcia w procesie pozyskania finansowania publicznego dla projektu,
  • wdrożenia najlepszych projektów w krótkim czasie – w obrębie Grupy i/lub na rynku zewnętrznym.

PGE jest otwarta na współpracę z ambitnymi podmiotami, które są gotowe wnieść swój wkład w rozwijanie i unowocześnianie polskiego sektora energetycznego.

gkpge_innowacje_site