Współpraca z Ligą Ochrony Przyrody

PGE i Liga Ochrony Przyrody podpisały umowę o partnerstwie strategicznym. Współpraca zakłada realizację działań z zakresu ochrony środowiska oraz edukacji przyrodniczej i ekologicznej.

W ramach partnerstwa strategicznego Ligi Ochrony Przyrody i PGE, Fundacja PGE wspólnie LOP realizuje projekty środowiskowe, edukacyjne i ekologiczne. Planowane wspólne przedsięwzięcia to m.in. konferencje naukowe, wydawnictwa dydaktyczno-edukacyjne, konkursy dla szkół, ale także szereg działań z zakresu bioróżnorodności, w tym nasadzenia drzew czy zagospodarowanie łąk kwietnych.