Meta Pixel script image

Fizyka dla nieletnich

„Fizyka dla nieletnich“ to projekt edukacyjny dedykowany uczniom i nauczycielom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, który wystartował 15 września 2021 r. Jego założeniem jest wytłumaczenie w jak najbardziej przystępny sposób zagadnień z fizyki, a przede wszystkim zaprezentowanie ich w sposób doświadczalny i atrakcyjny dla uczniów.

Fizyka dla nieletnich to cykl kilkunastominutowych filmów dla uczniów, w których w prosty i przystępny sposób, dwóch nauczycieli – Ignacy Rejmak i Przemysław Rojewski - wyjaśniają wszystkie najważniejsze kwestie z programu nauczania fizyki w polskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Został przygotowany w oparciu o podstawę programową i był konsultowany z nauczycielami fizyki, pedagogami i naukowcami. Stanowi doskonałe wsparcie w nauczaniu przedmiotu. Dodatkowo, projekt obejmuje również 100 krótkich filmów z doświadczeniami, które wesprą nauczycieli fizyki w wyjaśnianiu i prezentowaniu zjawisk omawianych podczas zajęć lekcyjnych.

Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu Fundacji PGE.

Wszystkie odcinki na stronie