Meta Pixel script image

Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego

Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu to instytucja artystyczna, która powstała w 2014 r. z połączenia Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans i Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu. Jednym z inicjatorów utworzenia Narodowego Forum Muzyki i obecnie jego dyrektorem jest Andrzej Kosendiak.

Narodowe Forum Muzyki stawia sobie za cel propagowanie wśród mieszkańców Dolnego Śląska i osób odwiedzających Wrocław aktywnego udziału w życiu kulturalnym. Owocem tych intensywnych działań jest dziesięć festiwali, na które każdego roku są zapraszani najwybitniejsi polscy i zagraniczni artyści, sam obiekt zaś staje się przestrzenią spotkania przedstawicieli różnych sztuk, nie tylko muzycznych. W ramach instytucji działa dwanaście zespołów. Narodowe Forum Muzyki prowadzi szeroką działalność edukacyjną i nagraniową - każdego roku ukazują się liczne, zawierające zróżnicowany repertuar płyty. 

Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu jest jednym z największych obiektów koncertowych w Europie Środkowej.