PGE Akademia Judo Poznań

Klub Sportowy Akademia Judo działa od 2009 roku i szkoli około 1000 sportowców od 3 roku życia. Akademia jest uczestnikiem zawodów ogólnopolskich oraz międzynarodowych rangi Pucharu Europy i Grand Prix. Na mocy podpisanej umowy sponsoringu tytularnego zespół będzie nosił nazwę PGE Akademia Judo Poznań. Głównym celem jej działań jest umożliwienie dzieciom uprawiania sportu oraz aktywności ruchowej poprzez dyscyplinę olimpijską jaką jest judo. Największą motywacją jest osiąganie wysokich wyników sportowych oraz zapewnienie profesjonalnych warunków treningowych oraz popularyzacja judo. Szczególna uwaga zwracana jest na rozwój przez zabawę i zachęcanie jak największej ilość dzieci i młodzieży do udziału w treningach oraz obozach sportowych. PGE Akademia Judo Poznań jako jedna z pierwszych w Polsce prowadzi treningi judo dla osób z niepełnosprawnościami. Misją Akademii jest wychowanie wysokiej klasy zawodników, reprezentujących Polskę na Olimpiadach, Igrzyskach oraz Zawodach Mistrzowskich.