Meta Pixel script image

KS Ursus (Warszawa)

Powszechnie uważa się, że klub RKS Ursus założono w roku 1935, jednak niedawno odnalezione dokumenty potwierdzają istnienie klubu już w 1929 r. Bez względu na to RKS Ursus należy do grona najbardziej zasłużonych ośrodków sportowych okręgu warszawskiego. Przez prawie 100 lat istnienia wychowano tu tysiące sportowców oraz promowano kulturę fizyczną jako styl życia. 

Aktualnie, już jako KS Ursus, w ramach swojej działalności statutowej dalej realizuje zadania związane z wychowaniem sportowym oraz promowaniem proaktywnego i zdrowego stylu życia. W dużym stopniu skupia się również na wychowaniu dzieci i młodzieży aktywnie korzystając z różnych form wolontariatu.

W dzielnicy KS Ursus największym klubem sportowym, który oferuje zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży. W skali całej Warszawy i Mazowsza jednym z największych. Od lat Klub współpracuje z wysoko wykwalifikowaną kadrą trenerską, która stale podnosi swoje kwalifikacje. W kadrze KS Ursus znajdują się trenerzy z najwyższymi możliwymi w piłce nożnej licencjami uprawniającymi do trenowania zarówno na poziomie juniorskim jak też i seniorskim. Główną grupą docelową dla powadzenia wszelkich działań Klubu Sportowego Ursus są dzieci i młodzież. To oni stanowią najliczniejszą grupę beneficjentów szkolenia. Klub oferuje im rozwój od wieku przedszkolnego, przez wszystkie kategorie dziecięco-młodzieżowe, aż po drużyny seniorskie.

Wśród największych sukcesów działalności Stowarzyszenia w ostatnich latach są:

  • Złota Certyfikacja PZPN, potwierdzająca spełnienie najwyższych standardów szkolenia piłkarskiego (na Mazowszu tylko 7 Akademii piłkarskich może się pochwalić spełnieniem tych standardów);
  • uczestnictwo w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów (najwyższa możliwa ogólnopolska liga młodzieżowa, z której rekrutowani są zawodnicy do kadr wojewódzkich jak też do reprezentacji Polski);
  • uczestnictwo w rozgrywkach Ligi Makroregionalnej (najwyższa możliwa ogólnopolska liga dla kategorii U-19, z której rekrutowani są zawodnicy do kadr wojewódzkich jak też do reprezentacji Polski);
  • liczne transfery naszych wychowanków do Akademii klubów z najwyższych lig w Polsce;
  • liczne indywidualne powołania do kadr wojewódzkich oraz do kadry Polski;
  • liczne turnieje zakończone miejscem na podium przez drużyny trenujące w naszym klubie;
  • awans do finału turnieju Tymbark "Z podwórka na stadion".