Meta Pixel script image

Muzeum Powstania Warszawskiego

Muzeum Powstania Warszawskiego to wyjątkowe miejsce upamiętniające największą akcję zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie podczas II wojny światowej. Interaktywne muzeum pokazuje militarne dzieje 63 dni walk i życie codzienne ludności cywilnej podczas Powstania w 1944 roku, a także opisuje powojenny terror komunistyczny.

Współpracujemy od lat z Muzeum Powstania Warszawskiego, co roku rozwijając współpracę o nowe elementy jak np. działania edukacyjne, wparcie rozbudowania projektu  audio przewodników po ekspozycji o kolejne wersje językowe czy zakup cennych materiałów archiwalnych, które wzbogacają zbiory MPW.