Meta Pixel script image

Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu

Niemiecki nazistowski obóz dla polskich dzieci w Łodzi (1942-1945) (w organizacji) zostało utworzone w dniu 1 czerwca 2021 r., na mocy zarządzenia wicepremiera, ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu prof. Piotra Glińskiego.

Celem Muzeum jest upamiętnienie byłych więźniów obozu koncentracyjnego przy ul. Przemysłowej, w którym codziennością były głodowe racje żywnościowe, ciężka praca oraz przemoc. Należy zwrócić szczególna uwagę na fakt, iż więźniami tego miejsca były niewinne dzieci w wieku od 2 do 16 lat. Niemcy stworzyli dla polskich dzieci w czasie II wojny światowej miejsce, które w świadomości więźniów obozu było piekłem.

Muzeum ma na celu upamiętnianie najmłodszych ofiar dwudziestowiecznych reżimów totalitarnych: dzieci zamordowanych, więzionych lub przesiedlanych w wyniku realizacji zbrodniczej polityki niemieckiej III Rzeszy oraz Związku Sowieckiego.