Nieruchomość w Skarżysku - Kamiennej

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko - Kamienna informuje, że nieruchomość położona w miejscowości Skarżysko - Kamienna przy ul. Towarowej przeznaczona jest do zbycia.

Nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 241/3 o powierzchni 0,8888 ha. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym jako tereny przemysłowe, magazynów, logistyki wraz z usługami.

Nieruchomość zabudowana jest następującymi budynkami: 1. Budynek administracyjno-biurowy o powierzchni użytkowej 90,00 m². 2. Budynek warsztatowy o powierzchni użytkowej 559,00 m², 3. Budynek warsztatowy o powierzchni użytkowej 446,00 m², 4. Budynek magazynowy o powierzchni użytkowej 35,00 m², 5. Budynek magazynowy o powierzchni użytkowej 649,00 m², 6. Wiata magazynowa – obudowana o powierzchni użytkowej 641,00 m², 7. Budynek portierni o powierzchni użytkowej 15,00 m², 8. Wiata nieobudowana o powierzchni użytkowej 183,00 m², 9. Budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 140,00 m², Działka uzbrojona: w instalację elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizację sanitarną. Nieruchomość ma zapewniony bezpośredni dostęp do drogi publicznej

Informacje

Nieruchomość gruntowa zabudowana

Skarżysko - Kamienna

0,8888 ha

Skarżyski