Nieruchomość w Głowaczowie

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko - Kamienna informuje, że nieruchomość położona w miejscowości Głowaczów przeznaczona jest do zbycia.

Nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr: 419/3, 419/4, 420/15, 420/17 o łącznej powierzchni 1 708,00 m². Dla działek o nr 419/3, 419/4, 420/15, 420/17 brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Głowaczów, przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem MN/MR – tereny mieszkaniowo-usługowe i zabudowy zagrodowe.

Nieruchomość jest zabudowana budynkiem socjalno-biurowym o powierzchni użytkowej 329 m². Budynek niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny, pokryty dachem czterospadowym. Działka uzbrojona: siecią elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacją sanitarną. Teren ogrodzony, brama stalowa przesuwana. Nieruchomość ma zapewniony bezpośredni dostęp do drogi publicznej

Informacje

1 708,00 m².

Głowaczów

1 708,00 m².

Kozienicki