Nieruchomość w Czyżowie

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów przeznaczyła na sprzedaż prawo wieczystego użytkowania  nieruchomości gruntowej zabudowanej zlokalizowanej w Czyżowie, obręb Piaski, gmina Kleszczów

Nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1281, obręb Czyżów, gmina Kleszczów.

Zobacz szczegóły na stronie PGE GiEK

Informacje

Nieruchomość

Czyżów

0,5362 ha

Zobacz szczegóły na stronie PGE GiEK